2019

2018 Årsredovisning

Innehållsförteckning
 • Gränsöverskridande kunskap bygger broar till insikt
 • Ny kunskap om uttal ger konkret nytta i språkundervisningen
 • Forskare vill veta hur pojkskapet känns
 • Ett recept för enklare digital utgivning
 • Ditt material kan bli en del av kulturarvet
 • Litterärt kulturarv digitaliseras i unik satsning
 • Topelius lockar än i dag
 • "Allt det som är trasigt i mig blir helt när jag skriver”
 • Ansvarsfullhet vinner i längden
 • Förtroendeorgan och ledningsgrupp
 • Årsberättelser, bokslut och förteckningar

Utgivningsår
2019
ISBN
 • 978-951-583-
Antal sidor
88