Ann-Marie Ivars

Sydösterbottnisk syntax

Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten. Här beskrivs hur fraser och satser är uppbyggda, vilka funktioner de har och vilka betydelser de bär. Vissa uttryckssätt behandlas översiktligt, andra mer ingående. En djupare analys ägnas nominalfraser, verbfraser, samtalsmarkörer, narrativa bisatser och vissa satsstrukturer. Användningen av fraser och satser belyses med språkprov som samtidigt ger en inblick i livet i helg och söcken i bygden i äldre tid.
Utgivare
Camilla Wide
Utgivningsår
2010
ISBN
978-951-583-213-9
Sidantal
319
Serie
Studier i nordisk filologi
Seriedel
84
Sydösterbottnisk syntax

Författarpresentation

Ann-Marie Ivars (f. 1941) har varit redaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål och professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon har lång erfarenhet av att teckna upp och spela in dialekt och stadsmål och har tidigare publicerat monografier och artiklar om de lokalspråk som talas i hennes hemtrakter i södra Österbotten – och som emigrantspråk i Amerika och Sverige. Efter doktorsavhandlingen Från Österbotten till Sörmland (1986) har hon gett ut monografierna Närpesdialekten på 1980-talet (1988) och Stad och bygd (1996). Åren 1989–1995 ledde hon forskningsprojektet Finlandssvenska stadsmål och 2004–2008 insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet som avsåg att dokumentera talspråket i hela dess bredd i början av 2000-talet.

I samma serie

Konstruktioner i interaktion
Mona Forsskåhl

Konstruktioner i interaktion

de e som resurs i samtal
2009
Uttrycket ”de e” är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. I sin undersökning analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivn
Prima vara!
Marika Tandefelt

Prima vara!

Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet
2013
Vad säger språket i tidningsannonser om språkbruket och språkets utveckling? I boken analyseras svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera Stockmanns och NK:s annonser.
Talet lever!
Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.