Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel

I Mångkulturalitet, migration och minoriteter behandlas olika aspekter av mångkulturalitet i det finländska samhället från tiden för separationen från Sverige och fram till i dag. Bokens elva författare diskuterar minoritetsgrupper och deras ställning samt ämnen som mänskliga rättigheter, emigration och återflyttning, eliternas rörlighet och hur man byggde upp den nationella identiteten. Boken visar att Finland också i ett historiskt perspektiv varit mångkulturellt, något som lätt glöms bort eller ignoreras när man i dag diskuterar frågor kring mångkulturalitet.

Innehåll

 1. Mats Wickström & Charlotta Wolff: Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia
 2. Klaus Törnudd: Mänskliga rättigheter och den efterkrigstida invandringen till Finland
 3. Max Engman: Emigrationspolitik i utvandrarlandet Finland
 4. Charlotta Wolff: Elitinvandring och kosmopolitism i 1800-talets Finland
 5. Veronica Shenshin: Den ryskspråkiga befolkningens historia i Finland
 6. Harry Halén: De ryska muslimsoldaterna som den finländska tatarminoritetens förtrupp
 7. Laura K. Ekholm: Mellan öst och väst. Finlands judiska historia under 1800- och 1900-talet
 8. Panu Pulma: Efterkrigstidens finländska rompolitik och dess nordiska dimension
 9. Veli-Pekka Lehtola: "… inte som någon nådegåva utan för att samerna ärligen har förtjänat det." Samer som politiska aktörer i det efterkrigstida Finland
 10. Markku Mattila: "Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land!" Rasbiologi och rashygien som vetenskapliga vapen i språkstridens Finland
 11. Ainur Elmgren: Förfinskandet av Finland. Självexotism i den finländska kulturdebatten under första hälften av 1900-talet
Redaktör
Mats Wickström, Charlotta Wolff
Utgivningsår
2016
ISBN
978-951-583-342-6
Sidantal
360
Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel