Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Skriftspråk, samtal och dialekter
I Konstruktioner i finlandssvensk syntax presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna berör framför allt grammatiska mönster och samtalsforskning i ett jämförande perspektiv. Boken inleds med en artikel om svenskan i Finland: hur avviker finlandssvenskt språkbruk från sverigesvenskt och vad beror det på, och hur mycket har finskan egentligen haft inflytande på svenskan i Finland? Redaktörerna Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt ger i sin inledning en värdefull översikt över forskningen om svenskan i Finland. De övriga artiklarna behandlar enskilda fenomen i finlandssvensk syntax, t.ex. bruket av prepositionen åt och det lilla ordet inte, som ofta får inleda finlandssvenskt spontant språkbruk: int vet ja(g). Också skillnader mellan tal och skrift och mellan dialekt och standardspråk berörs i artiklarna. Artiklarna är ett resultat av forskningsprojektet Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv som pågick vid Svenska litteratursällskapet i Finland 2004–2006.
Redaktör
Camilla Wide, Benjamin Lyngfelt
Utgivningsår
2009
ISBN
978-951-583-173-6
Sidantal
300
Konstruktioner i finlandssvensk syntax