Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Vetskap #6: Pojkar, pojkar, pojkar

Varför spelar en vuxen man fantasyspel med plastråttor? Varför borde vi sluta tala om toxisk maskulinitet? Och vad händer när män får frågan: Hur var det att vara pojke? Vi dyker in i pojkarnas värld och undrar vilka förväntningarna är på dagens män. Med barn- och ungdomsforskaren Harry Lunabba (SSKH vid Helsingfors universitet) och folkloristen Jakob Löfgren (Åbo Akademi/Lunds universitet). Programvärd: Hanna Nordenswan.

Läs mer

Vetskap #7: Den finlandssvenska flytten

Varför emigrerar unga utbildade finlandssvenskar från Helsingfors? Sviker man Svenskfinland om man flyttar utomlands? Är man konstig om man bara vill stanna hemma i Finland? Och varför blir finlandssvenskar sårade om de kallas invandrare i Sverige? Vi dyker in i den finlandssvenska flyttvågen.

Med folkloristen Blanka Henriksson (Åbo Akademi) och sociologen Kjell Herberts. Programvärd: Hanna Nordenswan.

Läs mer

Insamling: Musicerande som hobby

Sjunger eller spelar du ett instrument på fritiden?

 

Tillsammans med forskarna i projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie (DIMM) samlar vi in berättelser om musicerande.

 

Besvara forskarnas frågor senast 31.10