Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden

1. Padis kloster i nyländsk medeltid. 2. Hangethe-Purkal, västnyländskt 1200-tal
Kerkkonen studerar Nylands medeltida historia genom förbindelserna mellan Nyland och Padis kloster i Estland på 1300-talet. Hamnplatser längs med kusten berättar om nyländskt 1200-tal.
Author
Gunvor Kerkkonen (1903–2002) blev docent i historia vid Åbo Akademi 1954 och i ekonomisk historia vid Svenska handelshögskolan 1961. Kerkkonen erhöll professorstitel 1968. På SLS har Kerkkonen utgett Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden (1945) och Bondesegel på Finska viken (1959).

Utgivningsår
1945
ISBN
  • 978-951-583-375-4
Antal sidor
314
Upphovsrätt
Serie