2018

Topelius för gymnasiet

För dig som undervisar i historia eller modersmål finns Topelius för gymnasiet – ett gratis, digitalt läromedel som gör 1800-talet levande och drar paralleller till dagens samhälle och elevers vardag. Materialet består av temahelheter anpassade till den nya läroplanen och utgår från Zacharias Topelius författarskap.

Läromedlet är ämnesöverskridande och har utarbetats med tanke på undervisningen i historia och modersmål. Den tematiska strukturen och det multimodala framställningssättet gör samtidigt att läromedlet – eller delar av det – med fördel kan användas också för andra ämnesstudier och målgrupper eller som diskussionsunderlag för frågeställningar om världssyn och värderingar.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius författarskap är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius litteratur fungerar som en bred kunskapskälla till historiska skeenden och ger dagens läsare relevanta insikter och nya perspektiv.

Schildts & Söderströms Läromedel har utarbetat läromedlet på uppdrag av SLS och i nära samarbete med lärare i historia och modersmål, samt med experter som jobbar med den digitala utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.


Utgivningsår
2018