1958

Släktbok. Ny följd I:5

Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar. I det här häftet behandlas:
  • Ahlstedt
  • Andstén
  • Gisiko
  • Haga, Haglund
  • Tennberg
Author
Ingegerd Lundén Cronström (1913–1972) var skönlitterär författare, forskare och redaktör. Hennes utgivning var mångsidig och hon behärskade flera genrer, även facklitteratur. På SLS var Lundén Cronström utgivare för flera delar av Släktbok. Nyföljd och skrev Herrar till hatt och värja om en bortglömd gren av släkten Thesleff (1963).

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
1958
ISBN
  • 978-951-583-379-2
Antal sidor
164
Upphovsrätt
Serie