1918

Släktbok II:1

Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar. I det här häftet behandlas:
 • Ahrenberg
 • Antell
 • Gulin
 • Hasselblatt (Fontell)
 • Juselius
 • Landgrén
 • Lybeck
 • Råbergh
 • Sevonius, Sevón
 • Synnerberg
 • Tammelander
 • Wilhelms

Utgivare
Utgivningsår
1918
ISBN
 • 978-951-583-398-3
Antal sidor
174
Upphovsrätt
Serie