Marta Hirn, 1954

Runeberg i bild

Boken är en förteckning över fotografier, porträtt på och statyer av J.L. Runeberg. Utgivaren Hirn kommenterar även verkens tillkomsthistoria.
Author
Historikern och fil. hedersdoktorn Marta Hirn (1903–1995) har vid SLS utgett Runeberg i bild (1954), och Finland framställt i teckningar (1988), som är en bildsamling på äldre arkivmaterial såsom Zacharias Topelius arbete med samma namn.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
1954
ISBN
  • 978-951-583-389-1
Antal sidor
148
Upphovsrätt
Serie