Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov

Köp
Gabriel Bonsdorff, professor vid Kungliga Akademin i Åbo, hade en stor köksträdgård på sin gård Brinkhall utanför Åbo. För att främja trädgårdsodlingen bland stadsbor och allmoge skrev han 1804 denna lilla handbok, där han beskriver en mängd köksväxter: bladväxter av olika slag, flera kålsorter, rotfrukter, baljväxter, lökar och kryddörter. Han ger odlingsråd och anvisningar om hur skörden kan tas till vara och användas i köket. Den lilla handboken delade han ut till dem som köpte frön från hans trädgård, och råden i boken är gångbara än i dag.
Pris och utnämningar
Stockholms Gartnersällskaps hedersomnämnande 2013

Utgivare
Utgivningsår
2012
ISBN
  • 978-951-583-247-4
Antal sidor
96
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
20.00 €
Serie