Noveller och kortprosa

Utgåvan Noveller och kortprosa omfattar dryga 100 verk – längre och kortare noveller, betraktelser, kåserier och smådramer – ursprungligen publicerade dels som följetonger i dagspressen, dels i tidskrifter under ett halvsekel 1842–1892. Förutom de verk som senare utkom i omarbetad form i novellsamlingen Vinterqvällar har dessa texter förblivit relativt okända. Topelius skrev passande berättelser för påsk, jul och midsommar, bearbetade sina ungdomshändelser, kommenterade aktualiteter och ägnade sig förstås också åt sin specialgenre, den historiska novellen. Här finns på sedvanligt topelianskt sätt en blandning av romantik, spänning, folkbildning, naturskildringar, historia och humor.

Noveller och kortprosa är del VI i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.


Utgivare
Utgivningsår
2020
Upphovsrätt
Serie