1981

Låtar efter Istas-Matt, Jockasin och andra

Helsingby spelmän
Köp

FMI MC 2. Gavs även ut på LP: FMI LP 2.


Sida A

1. Menuett efter Johan Erik Taklax, Korsnäs

2. Mollpolska efter Herman Sandsten, Korsnäs

3. Polska efter Herman Sandsten, Korsnäs

4. Mazurka efter Herman Sandsten, Korsnäs

5. Vet du att jag ska gifta mig

6. Menuett efter Johan Erik Ribacka, Petalax

7. Polska efter Johan Erik Ribacka, Petalax

8. Vals efter Johan Erik Ribacka, Petalax

9. Polka efter Johan Erik Johansson Sebbas, Petalax

10. Vals efter Johan Erik Johansson, Sebbas, Petalax

11. Kejsarinnan

12. Kung Davids vals

13. Bärgöj skrindhörne


Sida B

1. Polka efter Karl Rönnblad, Bergö

2. Schottis efter Karl Skog, Solf

3. Brudmarsch av Fredrik Lax, Singsby

4. Andersas schottis

5, Plägarmarsch efter Anders Rönnholm, Korsholm

6. Brudpolska efter Karl Kniper, Kvevlax

7. Schottis efter Karl Kniper, Kvevlax

8. Vals efter Karl Juss, Kvevlax

9. Gröitstampin

10. Vals efter Karl West, Replot

11. Brudpolska efter Betty Sjöberg, Replot

12. Wallaris dansen


Utgivare
Utgivningsår
1981
Cirkapris
2.00 €
Serie