1984

Kökar spelmanslag

Låtar och visor från Kökar
Köp
FMI LP 4. Gavs även ut som musikkassett: FMI MC 4.

A
1. Rysspolkan
2. Vals
3. Smugglarpolkan
4. Tjursundins skänklåt
5. Gåskläppen
6. Schottis
7. Slavank
8. Kille-Jusses polka
9. Det stod en ros på äng...
10. Eklunds-Alfreds polka
11. Schottis
12. C-durs polkan

B
1. Kökar nya brudmarsch
2. Ungdomsskålen
3. Engelskan
4. Kökar brudvals
5. Det sprang en riddare
6. Opp och dansa
7. Joss-Petters låten
8. Uti januari månad
9. Alberts polka
10. Vi skall ställa till en roliger dans
11. Skeppet ligger i Köpenhamn
12. Kalle jag tror du vinner
13. Polka
14. Och när jag skulle resa
15. Sälskopolkan
16. Dansen hos Rönnberg

Utgivare
Utgivningsår
1984
Serie