Journal hållen på resan till Canton i China

med höglofl. ostindiska compts skiepp cronprintzen Adolph Friedrich ... från dess Begynnelse Åhr 1745 till dess Slut Åhr 1748 ... [Faksimilutgåva]
Köp

Journalen beskriver bröderna Israel (1727–1779) och Herman Reinius (1725–1796) resa från Stockholm till Göteborg och därifrån vidare med en ostindiefarare till Kanton i Kina samt returresan och återkomsten hem till Vasa. Journalen är en kombination av dagbok, loggbok och ekonomisk och naturvetenskaplig anteckningsbok. Israel Reinius beskriver väder och vind, skeppsarbeten, märkliga händelser ombord, matordning och hamnorternas natur- och folkliv, religion, seder och bruk, odlingar och industrier.

Anteckningarna ger en bild av sjömanslivet till sjöss och till lands, även om männen sällan tilläts gå i land eftersom det ofta ledde till fylleri, slagsmål och rymningar. Också det kinesiska livet innanför staden Kantons murar beskrivs.


Utgivare
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-161-3
Antal sidor
325
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
10.00 €
Serie