I Nådens dal

Klosterfolk och andra c. 1440–1590
Birgittinordens kloster i Nådendal grundades 1438 som dotterkloster till Vadstena i Sverige. I denna bok återges klostrets historia genom personskildringar av såväl klosterfolk som lekmän, donatorer, borgare och bönder. Bland dem kan skriftställaren Jöns Budde, reformatorn Mikael Agricola och Lucia Olofsdotter, mecenat och abbedissa, nämnas.

Som utgångspunkt använder författaren urkunder och uppteckningar av gods och ägodelar. Dessa gåvo-, bytes- och köpebrev förmedlar glimtar av livet i och kring klostret och berättar om personerna som bodde där.

Birgittinkloster hör till de få kloster som både män och kvinnor får ansluta sig till. Därmed var klostret i Nådendal det enda av de sex klostren i Finland som välkomnade nunnor. Under reformationen upplöstes klostret så småningom, och den sista klosterinvånaren avled 1591.
Author
Fil.dr Birgit Klockars var författare, forskare och lärare. Hennes främsta forskningsintresse var religionshistoria och Finlands medeltida historia. På SLS har Klockars gett ut Biskop Hemming av Åbo 1960 och I nådens dal 1979.

Utgivningsår
1979
ISBN
  • 978-951-583-432-4
Antal sidor
210
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
13.54 €
Upphovsrätt
Serie