Anna Biström, Maren Jonasson (red.) oktober 2020

Historiska och litteraturhistoriska studier 95

Teman för HLS 95 är mellanrum, gråzoner och gränser. I artiklar och essäer diskuteras litterära verk som befinner sig i eller tematiserar mellanpositioner, mellan språk och kropp, det digitala och analoga, djur och det mänskliga, olika språk och kulturer och mellan familjemedlemmar. Bland andra K.H. Wiik, Aili och Runar Nordgren och Brutus Lagercrantz är föremål för biografiska undersökningar, och historiska perspektiv anläggs på finlandssvenska teckenspråkiga och debatten om ”tvångssvenskan”. I numret ingår även Claes Ahlunds festtal från SLS årshögtid.

Läs HLS digitalt

Innehållsförteckning

Claes Ahlund: Finland – det drömda landet. Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020

Johanna Wassholm: Det passiva motståndets praktiker. Brutus Lagercrantz (1857-1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912

Ylva Perera: ”Från djurets synvinkel är människan nazisten”. Djurskrivandets antifascistiska potential i Mirjam Tuominens prosa

Hilda Forss: Mellan digitalt och analogt. Medium och materialitet i Cia Rinnes zaroum och archives zaroum

Anna Sundelin & Mats Wickström: Kärlek och klasskamp över Atlanten. Aili och Runar Nordgrens revolutionära livsresa

Matias Kaihovirta: Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten. Socialdemokrati och nation i Karl H. Wiiks politiska agerande under 1920-talet

Pia Vuorio: Kropp, röst och beröring. Pojkens blick på moderns kropp i Kerstin Thorvalls och Bo Carpelans ungdomsromaner

Hanna Lahdenperä: ”Det enda som hjälper mot tankar är hud”. Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998)

Hanna Lindberg: Att värna om en minoritet inom en minoritet. Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland

Maria Renman: ”Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman”. Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa

Kirsi Kanerva: Mellan två språk. Språkförhållanden i 1800-talets Östermark: fallet Wilhelm Forsman (1781–1865)

Janne Väistö: Finland, Sverige och ”tvångssvenskan”. I språkfrågans gråzon

Elisabeth Stubb: Norden, Orienten och Kontinenten i Elsa Lindberg-Dovlettes författarskap

Minnesrunor:

Erik Allardt. Av Lauri Karvonen & Susan Sundback

Max Engman. Av Håkan Andersson

Bengt Nordberg. Av Marika Tandefelt med Ann-Marie Ivars, Pirkko Nuolijärvi, Heikki Paunonen och Leif Höckerstedt

Vigdis Ystad. Av Pia Forssell


Redaktör
Utgivningsår
2020
Utgivningsmånad
oktober
ISBN
  • 978-951-583-509-3
  • 978-951-583-515-4
    (PDF)
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-515-4
    (PDF)
Antal sidor
340
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
26.00 €
Serie