Anna Biström, Maren Jonasson (red.) oktober 2020

Historiska och litteraturhistoriska studier 95

Köp

Teman för HLS 95 är mellanrum, gråzoner och gränser. I artiklar och essäer diskuteras litterära verk som befinner sig i eller tematiserar mellanpositioner, mellan språk och kropp, det digitala och analoga, djur och det mänskliga, olika språk och kulturer och mellan familjemedlemmar. Bland andra K.H. Wiik, Aili och Runar Nordgren och Brutus Lagercrantz är föremål för biografiska undersökningar, och historiska perspektiv anläggs på finlandssvenska teckenspråkiga och debatten om ”tvångssvenskan”. I numret ingår även Claes Ahlunds festtal från SLS årshögtid.

Läs HLS digitalt


Redaktör
Utgivningsår
2020
Utgivningsmånad
oktober
ISBN
  • 978-951-583-509-3
  • 978-951-583-515-4
    (PDF)
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-515-4
    (PDF)
Antal sidor
340
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
26.00 €
Serie