Historiska och litteraturhistoriska studier 86

Köp
Temat för årsboken är "internationalism på hemmaplan". Betydelsen av internationella strategier i små länders kulturella fält diskuteras ur olika discipliners perspektiv med exempel ur finländskt och nordiskt 1800- och 1900-tal. Hur har enskilda intellektuella och konstnärer lyckats i sina försök att etablera sig på alternativa marknader eller mobilisera internationella erfarenheter? Vilka förutsättningar och ambitioner har kultur- och vetenskapsidkare i Finland och Norden haft att medverka på den internationella arenan, och hur ter sig denna arena ur ett periferiperspektiv? Utgående från den här typen av frågeställningar presenteras nordiska perspektiv på det kulturella rummet i Europa och periferiernas roll i det.
Innehållsförteckning
Stefan Nygård och Julia Tidigs: Internationalism på hemmaplan
Marja Jalava: Konsten att göra sin stämma hörd i den europeiska lärda republiken. J.V. Snellman i triangeln mellan Finland, Tyskland och Sverige i början av 1840-talet
Narve Fulsås: Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur
Stefan Nygård: Kulturradikal internationalism som nationell strategi
Maria Vainio-Kurtakko: ”Vi äro af samma karonka”. Albert Edelfelt, K.A. Tavaststjerna och åttitalismen
Clas Zilliacus: Poesi som polemik. Elmer Diktonius tolkningsantologi Ungt hav (1923)
Johan Strang: Den perifera eklekticismens gränser och potential. Den logiska empirismen i Norden 1930–1970
Trygve Söderling: En annan värld – här hemma. Det internationella som alternativ i tidskrifterna Arena och FBT
Pirkko Nuolijärvi: Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011

Redaktör
Utgivningsår
2011
ISBN
  • 978-951-583-229-0
Antal sidor
187
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie