Seija Lappalainen (red.) 2009

Fredrik Pacius

Musiken som hemland – Kotimaana musiikki
Köp
I denna nya tvåspråkiga bok belyses Fredrik Pacius och hans banbrytande insatser för Finlands musik- och kulturliv på 1800-talet. Bokens sju artiklar presenterar Pacius samtid och hans liv, kompositioner och betydelse i ljuset av ny forskning. Förutom kompositör var Pacius även kapellmästare, körledare, violinist, kammarmusiker och musiklärare vid universitetet i Helsingfors. Artiklarna behandlar bl.a. Pacius operor, Vårt land och hans körverksamhet. Boken ger även exempel på hur Pacius verk lever vidare i dag som viktiga inslag i finsk film och idrottssammanhang, och i forskningen genom en ny edition av Pacius manuskript. Initiativet till boken togs i samband med utställningen Kotimaana musiikki. Fredrik Pacius 200 år – Musiken som hemland. Fredrik Pacius 200 år som hölls på Nationalbiblioteket i Helsingfors 18.3–3.10.2009.

Redaktör
Utgivningsår
2009
ISBN
  • 978-951-583-191-0
Antal sidor
224
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
30.00 €