Från Finlands strid för rätt och frihet

Personliga upplevelser åren 1901–1914
Törngren var medlem i den hemliga organisationen ”Kagalen” som organiserade motståndet mot den ryska politiken 1901–1905. Senare blev han tjänsteman vid Finska statssekretariatet i S:t Petersburg och lantdagsledamot 1914.

I boken skissar Törngren upp en bild av händelserna i Finland och Ryssland och hur de påverkade politiken i storfurstendömet. Ett personligt och unikt korrespondensmaterial underbygger historien. Det visar hur ”Kagalen” organiserade den politiska ledningen och samarbetade för att kunna värna om Finlands autonomi.

Utgivningsår
1942
ISBN
  • 978-951-583-419-5
Antal sidor
496
Serie