Blanka Henriksson, Andreas Häger m.fl. (red.) 2017

Föreställda finlandssvenskheter

Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.

Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.

Innehållsförteckning

Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger: Introduktion
Sven-Erik Klinkmann: Om finlandssvenska identiteter, intersektioner och hanteringsstrategier
Blanka Henriksson & Andreas Häger: Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten
Sofie Strandén-Backa & Andreas Backa: Den kategoriserade forskaren. Om självreflexiv intersektionalitetsanalys och normativ finlandssvenskhet
Patricia Aelbrecht: Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv
Andreas Häger: Konstruktionen av Österbotten som bibelbälte
Blanka Henriksson: "Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!" Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt 2008–2011
Mikael Sarelin: Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten
Sofie Strandén-Backa: Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap
Johanna Björkholm: Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia
Andreas Backa: Tolerans som ideologi och hanteringsstrategi. Två finlandssvenska organisationers tal om tolerans
Sven-Erik Klinkmann: "Svenska talande bättre folk" – mellan ironi, stereotyp och humor


Redaktör
Utgivningsår
2017
ISBN
 • 978-951-583-364-8
 • 978-951-583-579-6
  (PDF)
 • 978-951-583-580-2
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-579-6
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-580-2
  (EPUB)
Antal sidor
375
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
26.00 €
Serie