Dikter och aforismer

Köp
Edith Södergran (1892–1923) är en av Finlands mesta lästa och mytomspunna poeter och ett av de stora namnen i svensk litteratur. I den här pocketvolymen ingår samtliga dikter och aforismer som hon skrev på svenska. Södergran bröt mot normerna och skapade ett eget lyriskt idiom som talar till läsare runt om i världen än i dag. Hennes dikter och aforismer banade väg för den modernistiska dikten i Finland och Sverige när hon debuterade för ett sekel sedan och de hör till de klassiker som är ett måste i varje bokhylla. Volymen baserar sig på den textkritiska utgåvan med samma titel, som ingår i Edith Södergrans Samlade skrifter (1990). Tidigare utgåvor har baserat sig på Gunnar Tideströms Samlade dikter (1949) där dikternas ordningsföljd ändrats och ett flertal dikter saknas.

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2014
ISBN
  • 978-951-583-278-8
Antal sidor
361
Bandtyp
Pocket
Cirkapris
7.00 €