Brev till sonen Walter 1861–1879

Köpenhamn, Rom, Paris
Korrespondensen mellan Fredrika Runeberg och hennes son bildhuggaren Walter Runeberg och hustrun Lina f. Elfving utgör flera olika brevserier, som under loppet av tre decennier överlämnades till Runebergsarkivet i Borgå.

Fredrika Runeberg utgår ständigt från hur Walter har det. Vad bör han få höra för att inte bli främmande för sitt hemland? Behöver han uppmuntran? Hon uttrycker sin glädje över karaktärsdrag hon varsnar hos honom, såsom då hon av Lina får höra hur snällt han hjälper till vid de små barnens skötsel. Hon tillrättavisar honom också ibland som då han kanske inte tillräckligt tänkt på att hävda Finlands färger vid de nordiska konstnärernas julfest 1862 i Rom. Och framför allt för att han ibland slarvar med att svara på hennes brev enligt överenskommen tidtabell.

Inledning och kommentarer av utgivaren.
Author
Fil.dr Karin Allardt Ekelund (1895–1990) förknippar man genast med familjen Runeberg och särskilt med Fredrika Runeberg. På SLS utgav Allardt Ekelund sin avhandling Fredrika Runeberg. En biografisk och litteraturhistorisk studie (1942), Anteckningar om Runebeg. Min pennas saga (1946), och Brev till sonen Walter 1861–1879 (1971). Hon har även utgett biografiska anteckningar om J.L. Runeberg, en författarutgåva av J.J. Wecksells dikter och ett urval dikter av F.M. Franzén.

Utgivare
Utgivningsår
1971
ISBN
  • 978-951-583-387-7
Antal sidor
635
Upphovsrätt
Serie