Brev

Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna

Zacharias Topelius började korrespondera med sina föräldrar 1829 och brevväxlingen fortfor tills modern Sofia dog under hungeråret 1868. Brevväxlingen har inte publicerats tidigare. Utgåvans 426 brev ger en inblick i hur skolgossen Zacharias blev journalisten, författaren och professorn Topelius, och hur det finländska samhället såg ut och utvecklades under en händelserik period. Men inte minst erbjuder den en drifitig kvinnas, Sofia Topelius, synvinkel på familjen och världen.


Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna är del XX:2 i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.


Utgivare
Utgivningsår
2018
ISBN
  • 978-951-583-455-3
    (EPUB)
URN
  • https://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-455-3
    (EPUB)
Upphovsrätt
Serie