2021

2020 Årsredovisning

Innehållsförteckning
  • Nya fonddonationer är byggstenar i samhället
  • Här digitaliseras 1,6 miljoner tidningssidor
  • Ett direktsänt år
  • En herrgård full av kunskap
  • Jättearkivet blev nyckeln till Folkhälsans historia
  • I Ålandsfrågan blev historiker propagandamakare
  • Konst i storlek XL
  • Förtroendeorgan och ledningsgrupp
  • Årsberättelser, bokslut och förteckningar

Utgivningsår
2021
ISBN
  • 978-951-583-