2020

2019 Årsredovisning

Innehållsförteckning
 • Rättvisa mellan generationerna
 • Smarta samtal
 • Kvalitetssäkrarna
 • Kulturarvet klev över språkgränsen
 • Fängslad av Parland
 • Från trädgårdsland till styrelserum
 • Hur finlandssvensk är man utanför Finland?
 • Tvåspråkiga poliser drar ett tyngre lass på jobbet
 • Förtroendeorgan och ledningsgrupp
 • Årsberättelser, bokslut och förteckningar

Utgivningsår
2020
ISBN
 • 978-951-583-