2017

2016 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


2 Vd:s hälsning
4 Svenskt språkbad
6 Finlandssvenskar utomlands
9 Samarbete: SLS och Schildts & Söderströms
10 Svensk professor om Finlands svenska historia
15 Forskare belyser inbördeskriget
16 Tollanderprisvinnaren 2016
22 Toppstudenter fick pris
26 Prisregn över SLS
28 Georg August Wallins många ansikten
30 Nya lokaler i Vasa
32 Arkivets verksamhet i siffror
34 Ekonomi och placeringar
40 SLS vetenskapliga och kulturella mål
42 Förtroendeorgan och ledningsgrupp
47 Årsberättelser, bokslut och förteckningar

Utgivningsår
2017
Antal sidor
94