2015

2014 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


4 Vd:s hälsning
6 Digitala satsningar
12 SLS på världens största bokmässa
14 Finlandssvenska modernister på tyska
16 Rikt utgivningsår
18 Fascinerande släkthistoria
22 Fortbildning för historielärare
26 Pro humaniora
28 Nya forskningsprojekt
30 Utdelade pris
32 Flerspråkighet och språkkontakt
36 Arkiv i packlådor
39 Arkivet berättar
40 Samhörighet och positiv attityd
42 Ekonomi och placeringar
48 Förtroendeorgan och ledningsgrupp
50 Årsberättelser, bokslut och förteckningar

Utgivningsår
2015