2013

2012 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


1 Vd:s hälsning 
2 SLS 2012 
4 Fondernas historia 
10 Digitala bilder 
12 Jubilerande arkiv 
14 Litterära utmärkelser 
18 Seminarier och forskning 
24 Topelius skrifter 
26 Böcker 
28 SLS på bokmässor 
30 Musik 
32 Informationssystemen utvecklas 
34 Personalen 
35 Ekonomi och placeringar 
38 Förtroendeorgan och ledningsgrupp 
41 Årsberättelser, bokslut och förteckningar 

Utgivare
Utgivningsår
2013
Serie