2012

2011 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


1 Vd:s hälsning 
2 SLS 2011 
4 Biografiskt lexikon för Finland 
6 SLS i Åbo 
8 Digitalt källmaterial 
10 Finland i bilder 
12 Arkivförmedling 
14 Frågelistor och litterära klassiker 
16 Seminarier 
18 Samarbete 
20 Pris och stipendier 
22 Placeringar 
24 Organisation och ekonomi 
26 Förtroendeorgan 
27 Årsberättelser och bokslut 
54 Förteckningar 

Utgivare
Utgivningsår
2012
Serie