2011

2010 Årsredovisning

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


1 Vd-översikt 
2 125-årsjubileum 
8 Arkiv och bibliotek 
12 SLS digitalt 
14 Zacharias Topelius Skrifter 
16 Förlagsverksamhet 
18 Forskning 
24 Evenemang 
26 Pris och stipendier 
30 Förmögenhetsförvaltning 
32 Personal 
33 Ekonomi och resultat 
34 Förtroendeorgan 
35 Årsberättelse, bokslut och förteckningar 

Utgivare
Utgivningsår
2011
Serie