Ge ut en skiva med Finlands svenska folkmusikinstitut

Skivsamarbete FMI

Musikutövare kan ge ut sin musik i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut. Vi utlyser samarbetet en gång per år

Du spelar in – vi ger ut!

Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) ger ut folkmusik, både äldre folkmusik och ny musik i samarbete med folkmusikutövare.

Skivorna ingår i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och publiceras som cd samt på olika musiktjänster på nätet.

Utgivningen sker inom ramen för Folkmusikinstitutets fastställda verksamhetsplan och -budget. Ett avtal görs upp mellan samarbetsparterna. FMI reserverar resurser för tryckkostnader, grafik, foto, tillståndsavgifter, distribution, nätspridning och marknadsföring. FMI deltar också i utformningen av skivkonvolutet. Artisten ansvarar för övriga kostnader samt det praktiska utförandet av inspelningen.

Ansökningstid: 22.8–8.10.2023

Till ansökan

För mer information, kontakta producenten Niklas Nyqvist (niklas.nyqvist@sls.fi , +358 40 665 6582).

Så ansöker du

Skicka in din ansökan under den aktuella ansökningstiden

Till ansökan ska du bifoga

  • en demoinspelning i wav- eller mp3-format, minst 30 minuter lång.
  • en projektbeskrivning med tidtabell för utgivningen och budget där projektets helhetsfinansiering framgår.

Beslutsprocessen

Redaktionsrådet för FMI behandlar ansökningarna under hösten. Alla som ansökt om skivsamarbete blir kontaktade efter att redaktionsrådet fattat sitt beslut.