Så hänvisar du till SLS i offentliga sammanhang

Du som har beviljats stipendium, understöd eller forskningsmedel från oss ska nämna SLS som bidragsgivare.

Vi önskar att du i offentliga sammanhang och presentationer samt på webbplatser och i alla tryckta och digitala publikationer berättar om det bidrag du beviljats av oss. Det gör du genom att använda SLS logo med namnet Svenska litteratursällskapet i Finland i sin helhet. Om stödet kommer från en namngiven fond ska även fondens namn nämnas enligt modellmeningen:

Svenska litteratursällskapet i Finland har stött [Projektets/publikationens namn] med medel ur [Fondens/fondernas fullständiga namn].

Har du frågor om användningen av SLS logo eller namn? Kontakta kommunikationschefen Marika Mäklin (marika.maklin@sls.fi).

Svenska litteratursällskapets logo

SLS logo består av SLS-symbolen (krans med bokstäverna SLS i mitten) och textlogon. Logon används huvudsakligen i färg med symbolen till vänster och textlogon till höger. De andra versionerna (som du hittar här) används endast då huvudversionen inte passar in.

Logon kan användas antingen i färg, svart eller vitt. Den bör alltid användas i sina originalformer. Avstånden och proportionerna är definierade och får inte ändras. Om andra logotyper finns med i materialet ska SLS logo vara minst lika stor som de övriga.

Ladda ner logon:

SLS logo färg   SLS logo svart   SLS logo vit

Svenska litteratursällskapets namn

Svenska: Svenska litteratursällskapet i Finland
Finska: Svenska litteratursällskapet i Finland
Engelska: Society of Swedish Literature in Finland
Tyska: Schwedische Literaturgesellschaft in Finnland
Franska: Société de la littérature Suédoise de Finlande