15.10.2019 - 05:00

Podden Vetskap #7: Den finlandssvenska flytten

Varför emigrerar unga utbildade finlandssvenskar från Helsingfors? Sviker man Svenskfinland om man flyttar utomlands? Är man konstig om man bara vill stanna hemma i Finland? Och varför blir finlandssvenskar sårade om de kallas invandrare i Sverige? Vi dyker in i den finlandssvenska flyttvågen.

Med folkloristen Blanka Henriksson (Åbo Akademi) och sociologen Kjell Herberts. Programvärd: Hanna Nordenswan.

Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Hufvudstadsbladet.

Se också

Rapport | Blanka Henriksson & Kaisa Kepsu: Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter. Utg. Tankesmedjan Magma (2019)

Artikel | Emigrationen västerut fortsätter – Ett Jakobstad har flyttat till Sverige under 2000-talet. Intervju med Blanka Henriksson och Kaisa Kepsu (HBL 14.3.2019)

Rapport | Kjell Herberts: Inte bara Sverige. Svenskspråkig flyttning mellan Finland och utlandet 2000–2017. Utg. Migrationsinstitutet (2019)

Artikel | "Flyttning nästan en del av den finlandsvenska livsstilen". Intervju med Kjell Herberts (HBL 11.5.2019)

Arkivmaterial | SLS frågelistor om migration och flyttrörelser

SLS-bloggen | Finlandssvensk i Stockholm (Yrsa Lindqvist om insamlingen Tur och retur?)

Litteratur | Anders Myhrman: Finlandsvenskar i Amerika (SLS 1972, finns i SLS bibliotek)

Artikel | Ann-Catrin Östman: ”Representativa landsmän”. Sociologen Anders Myhrmans insamling av emigrantbiografier 1940–1970 (Historisk Tidskrift för Finland årg. 103 2018:1)

Litteratur | Susanne Österlund-Pötzsch: American Plus. Etnisk identitet hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika (SLS 2003, finns i SLS bibliotek)

Litteratur | Ann-Marie Ivars: Amerikatrunken. Emigranter berättar om sig själva (Schildts 1976, finns i SLS bibliotek)

Gruppfoto
Kjell Herberts, Hanna Nordenswan och Blanka Henriksson. Foto: Tage Rönnqvist/Eva Lingon AB

Comments

Wivan norrback
tis, 10/22/2019 - 10:35
Vår son har återvänt till Österbotten som docent efter 24 år i Sverige.Han har gjort banbrytande forskning inom ca.forskningen ,det är grundforskning inom telomerasens(celldelning) uppgift vid utvecklande av ca.Han blev sedan docent inom experimentell psykiatri med specialområde inom stress och burnout.Så några kommer tillbaka och det skulle behövas nätverk för de återvändande högt utbildade.Något att fundera på för den Akademiska Världen i Finland.Hans namn är Karl-Fredrik Norrback.

Lägg till ny kommentar