Personer

Enhet

Detta block är trasigt eller saknas. Antingen saknar du innehåll eller så kan du behöva du aktivera den ursprungliga modulen.
Detta block är trasigt eller saknas. Antingen saknar du innehåll eller så kan du behöva du aktivera den ursprungliga modulen.
Andrea Aalto-Granberg (tjänstledig)
Evenemangskoordinator (vikariat)
Kommunikation
naqern.nnygb-tenaoret@fyf.svif.sls@grebnarg-otlaa.aerdna
Pia Asp
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
cvn.nfc@fyf.svif.sls@psa.aip
Anna Bonsdorff von
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Mats Dahlberg
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
zngf.qnuyoret@fyf.svif.sls@greblhad.stam
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
wnpbovan.rx-ahhgvara@fyf.svif.sls@nenituun-ke.anibocaj
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
pnebyn.rxerz@fyf.svif.sls@merke.alorac
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Jens Grandell (tjänstledig)
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
wraf.tenaqryy@fyf.svif.sls@llednarg.snej
Marie-Charlotte Gullmets-Wik
Projektforskare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
znevr-puneybggr.thyyzrgf-jvx@fyf.svif.sls@kiw-stemllug.ettolrahc-eiram
Isabella Häger-Björkgren
Arkivarie (vikariat)
Arkiv, Samlingarna i Vasa
vfnoryyn.untre-owbextera@fyf.svif.sls@nergkrojb-regah.allebasi
Ann-Mari Häggman
Projektledare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
naa-znev.unttzna@fyf.svif.sls@namggah.iram-nna
Matilda Hakala
Receptionist
Kommunikation
zngvyqn.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.adlitam
Petra Hakala (tj.ledig)
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Andrea Aalto-Granberg (tjänstledig)
Evenemangskoordinator (vikariat)
Kommunikation
naqern.nnygb-tenaoret@fyf.svif.sls@grebnarg-otlaa.aerdna
Pia Asp
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
cvn.nfc@fyf.svif.sls@psa.aip
Anna Bonsdorff von
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Mats Dahlberg
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
zngf.qnuyoret@fyf.svif.sls@greblhad.stam
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
wnpbovan.rx-ahhgvara@fyf.svif.sls@nenituun-ke.anibocaj
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
pnebyn.rxerz@fyf.svif.sls@merke.alorac
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Jens Grandell (tjänstledig)
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
wraf.tenaqryy@fyf.svif.sls@llednarg.snej
Marie-Charlotte Gullmets-Wik
Projektforskare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
znevr-puneybggr.thyyzrgf-jvx@fyf.svif.sls@kiw-stemllug.ettolrahc-eiram
Isabella Häger-Björkgren
Arkivarie (vikariat)
Arkiv, Samlingarna i Vasa
vfnoryyn.untre-owbextera@fyf.svif.sls@nergkrojb-regah.allebasi
Ann-Mari Häggman
Projektledare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
naa-znev.unttzna@fyf.svif.sls@namggah.iram-nna
Matilda Hakala
Receptionist
Kommunikation
zngvyqn.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.adlitam
Petra Hakala (tj.ledig)
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep