Pågående insamlingar

 • Insamling: Platser i förändring (2018–2019)

  SLS arkiv dokumenterar stadsbors upplevelser av plats och förändring i det tvååriga insamlingsprojektet. Dokumentationen kartlägger stadsbornas erfarenheter av sin närmiljö och dess service (på svenska), trafikrutter, tillgänglighet, skola och aktiviteter.

  Förutom i Helsingfors genomgår också många andra städer och tätorter förändringar och en ny urbanitet har vuxit fram på 2000-talet. Lägenheter, affärer, kontor och caféer verkar i samma kvarter och estetik och design är viktiga komponenter för att skapa plats-känsla. Men hur upplevs förändringarna?

  Projektet inleddes 2018 med en intervjuundersökning som fokuserade på de ”nya stadsdelarna” Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden. År 2019 fortsätter projektet med en frågelistinsamling som riktar sig till hela Svenskfinland, med fokus på tätorter och hur förändringar i stadskärnor och byacentrum upplevs.

  Besvara frågelistan

  SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle.

  För mer information, kontakta

  arkivarie Yrsa Lindqvist (lefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry , +358 9 618 774 52)

  Grävskopa. Många tätorter förändras snabbt.

   

 • Frågelista: ”Boys will be boys”

  SLS-forskaren Jakob Löfgren forskar inom det nya projektet Boys will be boys – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö. Tillsammans med SLS samlar Löfgren nu in berättelser om hur det är och har varit att växa upp till man i Svenskfinland. Samtidigt strävar han i sin forskning efter att nyansera bilden av pojkskap ur ett folkloristiskt perspektiv.

  Projektet görs i samarbete med Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet i Lund. Svaren från insamlingen kommer att arkiveras vid SLS arkiv.

  Besvara frågelistan

 • Insamling: Folkmusikbilder

  Har du fotografier av spelmän, vissångare och folkmusiker i din ägo? 

  I SLS arkiv finns bilder av spelmän, vissångare och folkmusiker fotograferade i olika sammanhang. Bilderna är delvis tagna inom ramen för folkmusikinstitutets fältarbete, men i arkivet finns också fotosamlingar som donerats både av privatpersoner och av amatör- och proffsfotografer.

  Nu vill vi utöka samlingarna. Vi efterlyser i första hand bilder som tagits i mindre, lokala sammanhang, men också bilder från de större spelmansstämmorna.

  Har du negativ, diabilder eller framkallade foton som du vill donera till arkivet? Ta då kontakt med:

  Birgitta Eklund-Strang (ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib , +358 6 319 56 04) eller
  Synnöve Svanström (flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , 06 319 56 03)
  vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

  Donerade bilder införs i SLS arkiv och får användas av forskare och övriga intresserade.

  I samband med att du donerar fotografierna vill vi att du berättar om dem. Berätta när, var, i vilket sammanhang och av vem de enskilda bilderna tagits. Vi vill också få veta namnen på personerna/grupperna som syns på bilderna. Då du berättar om bilderna medverkar du samtidigt till att skriva spelmansrörelsens historia.

  Ett urval av de bilder som skickas in till oss kommer att användas för att uppmärksamma Finlands svenska spelmansförbunds 50-årsjubileum 2019. Bilderna används bland annat

  • för ett jubileumsnummer av Fiolen min (nr 2/2019)
  • för en digital utställning som ger glimtar från förbundets verksamhet under gångna 50 år. Utställningen visas på sommarens spelmansstämma i Tjöck. För att få ett intressant urval behöver vi din hjälp.

  Insamlingen pågår till slutet av februari.