Pågående insamlingar

 • Insamling: Barndomens lekar
  Barndomens lekar

  I SLS arkiv finns äldre dokumentationer av lek, men hur har man lekt i slutet av 1900-talet och under 2000-talet? Nu samlar vi in minnen och upplevelser av lek från i dag till bakåt i tiden. Erfarenheter från alla perioder är av stort intresse.

  Insamlingen är ett gemensamt projekt och samarbete med Institutet för språk och folkminnen i Sverige. Berätta om dina minnen av lekar och bidra till en nordisk kunskapskälla för framtiden!

   Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.3.2022)

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Susanne Österlund-Pötzsch
  susanne.osterlund-potzsch(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)

 • Insamling: Donera prat

    

  Donera prat logo

   

  Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat på olika finlandssvenska dialekter och varianter. Målet med kampanjen är att man i framtiden ska kunna använda digitala tjänster och en fungerande röststyrning på sitt eget språk. Mer information om kampanjen hittar du här.

  Till insamlingen

  Kampanjen genomförs av SLS, Svenska Yle och Helsingfors universitet.

  För mer information, kontakta
  Kristina Linnovaara, arkivchef
  kristina.linnovaara(at)sls.fi 
  09 618 777 (reception)

 • Insamling: Pandemi – har livet förändrats?
  Person som håller i ett munskydd

   

  Vad är det nya normala för dig? Vad har hänt under pandemitiden, i din inställning till fritid, till arbete, till resande, till hälsa, sjukdom och vaccin, med din tilltro till regeringen, myndigheter och media?

  Skriv och berätta vad som blev utmärkande för pandemitiden i ditt liv och hur du ser på framtiden. ”Blev du med” trädgård, hund eller sommarstuga? Stickade du dig igenom isoleringen, eller byggde du och renoverade, besökte du utegym och nationalparker? Har samvaro med familj och släkt fått större betydelse, eller mindre? Hur lever pandemitiden i minnet och i samspråk med familjen, vänner och kollegor? Skriv också vad du vill ta med dig till det nya normala? Är det någonting som du önskar att skulle bli en permanent förändring, i ditt liv eller i samhället?

  Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.3.2022)

   

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta

  Yrsa Lindqvist, förste arkivarie
  yrsa.lindqvist(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)

 • Insamling: Dialekt på webben
  Ett mem med ett gammalt ordspråk

   

  Genom insamlingen Dialekt på webben vill Svenska litteratursällskapets arkiv få mer information om var, när och hur dialekter syns och används på webben. Tipsa oss om enskilda konton, diskussionsgrupper, poddar eller bloggar där man kan läsa och höra dialekt. En del är stora konton med många följare, men det finns även många mindre sammanhang på webben där dialekter används. Vi är också intresserade av att höra mer om hur du resonerar om din egen och andras dialektanvändning på webben.

  Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.5.2021)

  Svenska litteratursällskapet (SLS) samarbetar med Nationalbiblioteket om att ta tillvara digitalt dialektmaterial, t.ex. webbsidor eller material på sociala medier. På initiativ av SLS kommer Nationalbiblioteket att göra en temainsamling om svenska dialekter i Finland. Det innebär att en del av de dialektsajter och konton som ni tipsar om kommer att arkiveras i Nationalbibliotekets webbarkiv

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Lisa Södergård, arkivarie
  lisa.sodergard(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)

 • Insamling: Litteratur och läsning

    

  Litteratur och läsning illustration Antti Pokela, SLS

  Det har skett stora förändringar när det gäller litteratur och läsvanor. Tryckta böcker och tidskrifter har fått konkurrens av nya format, forum och genrer: ljudböcker och e-böcker, bloggar och poddar, digital nyhetsförmedling och sociala medier. Är läsning en försvinnande aktivitet, eller är det tvärtom så att vi mer än tidigare omges av texter och berättelser? I frågelistan söker vi svar på hur läsning och läsrutiner ser ut i dag.

   Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.12.2021)

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Nelly Laitinen, förste arkivarie

  nelly.laitinen(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)