Pågående insamlingar

 • Frågelista: Kärlek, sex och relationer
  Vi har alla uppfattningar, drömmar och förväntningar kring kärlek, sex och relationer. Samtidigt finns det också normer och värderingar som styr våra uppfattningar. De kan dessutom variera över tid och vara olika i olika åldersgrupper. Att tala om sex har uppfattats som tabubelagt, eller något som man möjligen enbart diskuterar med sin partner eller inte alls, men hur är det i dag?
   
  Med den här insamlingen efterlyser FD Lena Marander-Eklund, tillsammans med en forskargrupp, och SLS dina uppfattningar om och erfarenheter av kärlek, sex och relationer, och ta reda på vilka normer och värderingar som råder i Svenskfinland.
  Forskargruppen fokuserar i undersökningen på sexuell kontroll och tystnader ut ett förändringsperspektiv, och de berättelser som lämnas in blir en del av forskningsmaterialet. Temat är kulturanalytiskt intressant eftersom det kan uppfattas som trivialt, vardagligt och självklart men också som förbundet till rädslor och prestationer, och därför något man inte talar om.

   

  Besvara frågelistan

  Projektet görs i samarbete med Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi.

  För mer information, kontakta

  arkivarie Bettina Westerholm (bettina.westerholmlefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry , +358 9 618 775 78)

  Bildkälla: Pixabay.com
 • Insamling: Platser i förändring (2018–2019)

  SLS arkiv dokumenterar stadsbors upplevelser av plats och förändring i det tvååriga insamlingsprojektet. Dokumentationen kartlägger stadsbornas erfarenheter av sin närmiljö och dess service (på svenska), trafikrutter, tillgänglighet, skola och aktiviteter.

  Förutom i Helsingfors genomgår också många andra städer och tätorter förändringar och en ny urbanitet har vuxit fram på 2000-talet. Lägenheter, affärer, kontor och caféer verkar i samma kvarter och estetik och design är viktiga komponenter för att skapa plats-känsla. Men hur upplevs förändringarna?

  Projektet inleddes 2018 med en intervjuundersökning som fokuserade på de ”nya stadsdelarna” Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden. År 2019 fortsätter projektet med en frågelistinsamling som riktar sig till hela Svenskfinland, med fokus på tätorter och hur förändringar i stadskärnor och byacentrum upplevs.

  Besvara frågelistan

  SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle.

  För mer information, kontakta

  arkivarie Yrsa Lindqvist (lefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry , +358 9 618 774 52)

  Grävskopa. Många tätorter förändras snabbt.

   

 • Insamling: Folkmusikbilder

  Har du fotografier av spelmän, vissångare och folkmusiker i din ägo? 

  I SLS arkiv finns bilder av spelmän, vissångare och folkmusiker fotograferade i olika sammanhang. Bilderna är delvis tagna inom ramen för folkmusikinstitutets fältarbete, men i arkivet finns också fotosamlingar som donerats både av privatpersoner och av amatör- och proffsfotografer.

  Nu vill vi utöka samlingarna. Vi efterlyser i första hand bilder som tagits i mindre, lokala sammanhang, men också bilder från de större spelmansstämmorna.

  Har du negativ, diabilder eller framkallade foton som du vill donera till arkivet? Ta då kontakt med:

  Birgitta Eklund-Strang (ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib , +358 6 319 56 04) eller
  Synnöve Svanström (flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , 06 319 56 03)
  vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

  Donerade bilder införs i SLS arkiv och får användas av forskare och övriga intresserade.

  I samband med att du donerar fotografierna vill vi att du berättar om dem. Berätta när, var, i vilket sammanhang och av vem de enskilda bilderna tagits. Vi vill också få veta namnen på personerna/grupperna som syns på bilderna. Då du berättar om bilderna medverkar du samtidigt till att skriva spelmansrörelsens historia.

  Ett urval av de bilder som skickas in till oss kommer att användas för att uppmärksamma Finlands svenska spelmansförbunds 50-årsjubileum 2019. Bilderna används bland annat

  • för ett jubileumsnummer av Fiolen min (nr 2/2019)
  • för en digital utställning som ger glimtar från förbundets verksamhet under gångna 50 år. Utställningen visas på sommarens spelmansstämma i Tjöck. För att få ett intressant urval behöver vi din hjälp.

  Insamlingen pågår till slutet av februari.