Pågående insamlingar

 • Traditioner vid val
  Foto Niilo Kienanen Kommunalval 2 Helsingfors stadsmuseum
  Kommunalval 2 Bild: Niilo Kienanen 1960, Helsingfors stadsmuseum

  Vart fjärde år väljs 200 ledamöter till Finlands riksdag. Via valresultatet representerar de Finlands folk och fattar under sin mandatperiod beslut som berör vårt samhälle. Den 2 april är det valdag men förhandsröstningen inleds 22 mars och partiernas och kandidaternas kampanjer pågår för fullt. Finns det traditioner i anslutning till val? Finns det seder och bruk som just du eller din familj brukar följa när det är val?

  SLS arkiv samlar nu in tankar och berättelser om traditioner med anledning av vårens riksdagsval.

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  Du kan delta till och med den 22 april 2023 och bland alla svar lottar vi ut ett antal böcker.

  Till insamlingen

  För mer information, skriv till:
  Yrsa Lindqvist, nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra

 • Promotionen - en akademisk tradition
  Man som värmer sig vid kakelugnen. Foto: Bernhard Åström, ca 1907, SLS 1555. Svenska litteratursällskapet i Finland
  Statsvetenskapliga fakultetens promotion 22.5.1981. Övermarskalk Martti Häikiö och allmänna kransbindaren Pauline von Bonsdorff leder promovenderna från universitetet till domkyrkan. Bild:Helsingfors universitetsmuseum/HYM 26097

   

  Promotionen är universitets, doktorernas och magistrarnas speciella festtradition. I år äger den hundrade promotionen rum vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet förutom tre andra fakulteters promotioner. För att uppmärksamma det här firas Promotionens jubelår 2023. Under decenniernas gång har promotionstraditionen spridits till alla universitet i Finland. Hur har promotionerna utvecklats genom åren, av deltagarna och av de olika fakulteterna? 
   

  Till insamlingen

  För mer information, skriv till 
  Yrsa Lindqvist, nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra

   

 • Goddag, tjenare eller morjens! Formella och familjära hälsningar
  Hälsningar
  Hälsningar är en liten men viktig del av mötet med våra medmänniskor. Genom hälsningen kan vi signalera både vem vi själva är och hur vi uppfattar de människor som vi träffar. Ofta hälsar man på olika sätt på nya bekantskaper och på gamla bekanta. Även situationen påverkar, kanske hälsar man på ett annat sätt vid biljettkassan än när man stiger in på ett 50-årskalas. De senaste årens pandemitider med rekommendationer om fysisk distansering har också haft stor inverkan på hur man kan hälsa på människor man möter. Berätta hur du tänker om hälsningar just nu! Det finns både öppna frågor och flervalsfrågor - välj fritt vilka frågor du svarar på.
   
  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter. Insamlingen pågår till 31.5.2023.
   
 • Vetenskapens historia i Finland – insamling av traditioner och berättelser
  insamling vetenskapens historia
  Bild: SKS KRA.

  Finska Litteratursällskapet (SKS) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) gör tillsammans med Finska Vetenskaps-Societeten, Suomalainen Tiedeakatemia, Vetenskapliga samfundens delegation, Riksarkivet och Finska Historiska Samfundet r.f. en insamling av finländska eller i Finland verkande forskares erfarenheter och berättelser. Insamlingen är en del av projektet Vetenskapens historia i Finland. Syftet är att dokumentera hur vetenskapen i Finland har utvecklats inom olika discipliner. De disciplinära perspektiven bygger på forskarnas egna beskrivningar av det ämnesområde som de är experter på. Att ”berätta genom att skriva” är ett utmärkt sätt att utöka kunskapen om fenomen i vars skeenden och förändringar skribenterna själva har deltagit i. Forskarnas erfarenheter är en värdefull källa för att studera vetenskapens utveckling.

  Sänd in din berättelse senast 31.8.2023 

  Till insamlingen

  Du kan även svara:

  • Som e-postbilaga till adressen vafnzyvat@fyf.svif.sls@gnilmasni
  • Per post på adressen Svenska litteratursällskapet, SLS arkiv, PB 158, 00171 Helsingfors. Märk kuvertet ”Vetenskapens historia”

  Om du sänder in ditt svar per e-post eller post, uppge din adress så vi kan sända dig en blankett för medgivande till arkivering och användning av ditt svar.

  För mer information, skriv till
  Susanne Österlund-Pötzsch, nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra

 • Mina fiktiva världar
  Mina fiktiva världar

  Mina fiktiva världar

  Vi omges konstant av berättelser i olika former – förutom böcker, filmer, serier och scenkonst finns det olika spel och fiktiva miljöer där vi kan röra oss med en avatar eller en alternativ identitet. Vi vill gärna veta hur just du förhåller dig till olika fiktiva världar – vilka tar du själv del av och på vilket sätt? Svaren arkiveras i SLS arkiv. Det finns inga rätta svar, alla svar är lika värdefulla! Frågelistan är riktad till ungdomar i gymnasieålder.

  Till insamlingen
 • Teatern och jag & Amatörteater – vår teater
  Amatörteater

  Teatern och jag

  Amatörteater utgör en del av det levande kulturarvet men teatrarna är samtidigt också viktiga lokala gemenskaper. Bakom varje teater finns en stor skara personer som arbetar tillsammans för att förverkliga en föreställning. Det behövs allt från skådespelare och musiker till biljettförsäljare och korvgrillare. Berätta om ditt förhållande till amatörteatern och på vilket sätt du medverkar genom att besvara vår frågelista! Om du hellre vill bli intervjuad eller skriva en dagbok är det också möjligt.

  Till insamlingen

  Amatörteater - vår teater

  Många amatörteatrar har en lång historia och utgör en central del av det lokala kulturlivet. Varje teater utgör en unik verksamhet, där den lokala gemenskapen möter det universella i scenkonsten. Genom insamlingen Amatörteater vill SLS arkiv dokumentera det finlandssvenska amatörteaterfältet. Berätta om er teater genom att besvara vår frågelista! Ni har också möjlighet att meddela intresse för att er teater dokumenteras genom t.ex. intervjuer.

  Till insamlingen

  För mer information om insamlingarna kontakta arkivarie Susanne Österlund-Pötzsch, fhfnaar.bfgreyhaq-cbgmfpu@fyf.svif.sls@hcsztop-dnulretso.ennasus .

 • Donera prat

    

  Donera prat logo

   

  Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat på olika finlandssvenska dialekter och varianter. Målet med kampanjen är att man i framtiden ska kunna använda digitala tjänster och en fungerande röststyrning på sitt eget språk. Mer information om kampanjen hittar du här.

  Till insamlingen

  Kampanjen genomförs av SLS, Svenska Yle och Helsingfors universitet.

  För mer information, kontakta
  Kristina Linnovaara, arkivchef
  kristina.linnovaara(at)sls.fi 
  09 618 777 (reception)