Pågående insamlingar

 • Insamling: Litteratur och läsning
  Litteratur och läsning illustration Antti Pokela, SLS

  Det har skett stora förändringar när det gäller litteratur och läsvanor. Tryckta böcker och tidskrifter har fått konkurrens av nya format, forum och genrer: ljudböcker och e-böcker, bloggar och poddar, digital nyhetsförmedling och sociala medier. Är läsning en försvinnande aktivitet, eller är det tvärtom så att vi mer än tidigare omges av texter och berättelser? I frågelistan söker vi svar på hur läsning och läsrutiner ser ut i dag.

   Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.12.2021)

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Nelly Laitinen, förste arkivarie

  nelly.laitinen(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)