Pågående insamlingar

 • Insamling: Hur ser det ut? Social distansering i fest och vardag

  På några veckor försattes vi en situation som ingen av oss hade kunnat föreställa sig. Samhället har så gott som stängt och alla uppmanas till social distansering. Besök ingen som hör till en riskgrupp, samlas inte fler än tio personer och allra helst, stanna hemma! Våren som är tiden för umgänge och fester. Valborg, första maj, examensfester och skolavslutningar, hur firas de nu när inget är sig likt? Hur ser dop, bröllop och födelsedagsfirande ut?

  Också vardagen är fylld av nya situationer. Distansarbete, distansundervisning, ständig matlagning, stängda sporthallar och gym, stängda restauranger. Kaotisk samvaro men för en del också gnagande ensamhet. Hur ser din vardag ut?

  SLS arkiv efterlyser nu fotografier och inspelningar av livet som det är våren 2020. Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle.

  Till insamlingen (öppen tillsvidare)

  För mer information kontakta

  Yrsa Lindqvist, Förste arkivarie  
  lefn.yaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnl.asry

  Påskmiddag våren 2020. Foto Yrsa Lindqvist/SLS
 • Insamling: Finland stänger! Hur påverkar corona dig?

  Finlands regering har utlyst undantagstillstånd. Ett omfattande åtgärdspaket för att bromsa spridningen av coronaviruset covid-19 är i kraft fram till 13 april. Under våren 2020 har nyheterna om coronavirusets spridning och insatser för att stoppa dess framfart präglat nyhetsförmedlingen. Hur är det att leva i en tid av ovisshet och osäkerhet? Hur påverkar det våra känslor och våra liv rent praktiskt? Hur hanterar vi informationsflödet? Hittar vi sammanhållning när vi uppmanas till social distans?

  SLS arkiv samlar in upplevelser av undantagstillståndet, åtgärder och följder av att hindra spridningen av covid-19. Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Yles programverksamhet. Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  TIll insamlingen (öppen tillsvidare)

  Du kan också välja att skriva dagbok med korta eller längre notiser om dagens tankar och händelser. Sänd dagboken med kontaktuppgifter per post eller per e-post till vafnzyvat@fyf.svif.sls@gnilmasni .

  För mer information, kontakta

  Susanne Österlund-Pötzsch, arkivarie
  fhfnaar.bfgreyhaq@fyf.svif.sls@dnulretso.ennasus
  09 618 777

  Tomt på Alexandersgatan i Helsingfors. Foto Derek Fewster
 • Insamling: Folkdansfotografier och -filmer

  Har du fotografier eller film med folkdans i din ägo? 

  Nu riktar SLS arkiv och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut fokus på folkdansen genom en insamling av fotografier och filmer med folkdansanknytning.

  Insamlingen ger oss tillfälle att uppmärksamma Kim Hahnsson som dokumenterade folkdans i över tre decennier i slutet av 1900-talet. Han är arkivets största donator av folkdansfilmer och 2020 har det gått 100 år sedan han föddes. Samtidigt är det också 100 år sedan den första Nordiska folkdanssamlingen ordnades då Stockholms folkdansföreningars centralkommitté bjöd enskilda folkdansgrupper från Finland, Norge och Danmark till en folkdanskongress år 1920.

  Utöver Kim Hahnssons donation finns sedan tidigare också andra samlingar med folkdansbilder och -filmer i SLS arkiv. De flesta av dem är donationer som gjorts av både privatpersoner och av amatör- och proffsfotografer och -filmare. Nu vill vi komplettera samlingarna.

  Vi tar emot både äldre och nyare bilder och filmer. Vi är intresserade av dokumentation från alla tänkbara folkdanssammanhang, från små lokala sammanhang, från de större folkdansevenemangen, från vardagens övningstillfällen och från de stora festerna.

  Donerade bilder och filmer införs i SLS arkiv och får användas av forskare och andra intresserade. Bilderna och filmerna får spridning via våra egna kanaler och genom våra kunders verksamhet och ger på så sätt synlighet åt folkdansrörelsen och den folkliga dansen.

  Har du negativ, diabilder, framkallade foton, fotoalbum, filmer, videor eller digitala foton och filmer som du vill donera till arkivet? Ta då kontakt med:

  Synnöve Svanström (flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , 06 319 56 03)
  vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

  Vid en eventuell donation frågar vi också efter information om materialet. Om du vet när, var, i vilket sammanhang och av vem fotografierna eller filmerna tagits – gärna också vem som syns på dem – är det bra om du kan anteckna det. Information om bilderna eller filmerna gör att de lättare hittas och kan komma till nytta. Då du berättar om bilderna och filmerna medverkar du samtidigt till att skriva folkdansrörelsens historia.

  Om du inte vill avstå från dina fotografier eller filmer kan vi låna in dem för digitalisering. I så fall får vi de digitala kopiorna och du får tillbaka originalen.

  Dans på gågatan under Finlands Svenska Folkdansrings Dansfest i Jakobstad i juni 2019. Foto Annika Richard, SLS, FMI
 • Insamling: Folkmusikbilder

  Har du fotografier av spelmän, vissångare och folkmusiker i din ägo?

  I SLS arkiv finns bilder av spelmän, vissångare och folkmusiker fotograferade i olika sammanhang. Bilderna är delvis tagna inom ramen för folkmusikinstitutets fältarbete, men i arkivet finns också fotosamlingar som donerats både av privatpersoner och av amatör- och proffsfotografer.

  Nu vill vi utöka samlingarna. Vi efterlyser i första hand bilder som tagits i mindre, lokala sammanhang, men också bilder från de större spelmansstämmorna.

  Har du negativ, diabilder eller framkallade foton som du vill donera till arkivet? Ta då kontakt med:

  Birgitta Eklund-Strang (ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib , +358 6 319 56 04) eller
  Synnöve Svanström (flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , 06 319 56 03)
  vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

  Donerade bilder införs i SLS arkiv och får användas av forskare och övriga intresserade.

  I samband med att du donerar fotografierna vill vi att du berättar om dem. Berätta när, var, i vilket sammanhang och av vem de enskilda bilderna tagits. Vi vill också få veta namnen på personerna/grupperna som syns på bilderna. Då du berättar om bilderna medverkar du samtidigt till att skriva spelmansrörelsens historia.

  Ett urval av de bilder som skickas in till oss kommer att användas för att uppmärksamma Finlands svenska spelmansförbunds 50-årsjubileum 2019. Bilderna används bland annat

  •     för ett jubileumsnummer av Fiolen min (nr 2/2019)
  •     för en digital utställning som ger glimtar från förbundets verksamhet under gångna 50 år. Utställningen visas på sommarens spelmansstämma i Tjöck. För att få ett intressant urval behöver vi din hjälp.
 • Insamling: I hopp om stipendium

  Varje år ansöker tusentals forskare, konstnärer och kulturarbetare om stipendium från finländska stiftelser och fonder. Med de beviljade medlen görs unika arbetsinsatser. Men många blir också besvikna, eftersom endast en bråkdel av alla som söker kan beviljas stipendium.

  Under år 2020 samlar  vi  in minnen och erfarenheter av att ansöka om och få stipendier. Din berättelse kan gälla stipendier från vilken finländsk stiftelse eller fond som helst och från vilken bransch som helst, och du behöver inte ange vilken stiftelse eller fond det är frågan om. De bästa svaren belönas med penningpris. 

  Till insamlingen (delta senast  31.12.2020)

  För mer information, kontakta

  Yrsa Lindqvist, Förste arkivarie  
  lefn.yaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnl.asry
  tfn 09 618 777  

  Insamlingen görs av Alfred Kordelins stiftelse i samarbete med Finska Litteratursällskapet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Suomen kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Svenska kulturfonden. Insamlingens resultat presenteras våren 2021.

  De svenskspråkiga svaren arkiveras i SLS arkiv och de finska svaren i Finska Litteratursällskapets arkiv.

  Stipendieinsamling, Foto Roscoe-Lee Peters.png