Pågående insamlingar

 • Insamling: Litteratur och läsning
  Litteratur och läsning illustration Antti Pokela, SLS

  Det har skett stora förändringar när det gäller litteratur och läsvanor. Tryckta böcker och tidskrifter har fått konkurrens av nya format, forum och genrer: ljudböcker och e-böcker, bloggar och poddar, digital nyhetsförmedling och sociala medier. Är läsning en försvinnande aktivitet, eller är det tvärtom så att vi mer än tidigare omges av texter och berättelser? I frågelistan söker vi svar på hur läsning och läsrutiner ser ut i dag.

   Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.12.2021)

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Nelly Laitinen, förste arkivarie

  nelly.laitinen(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)

 • Insamling: Vilka samhällsfrågor brinner du för?
  Aktivist, javisst!

  Hela 2000-talet har präglats av globala ödesfrågor, från miljö- och klimatförändringar till flyktingkriser och coronaisolering, och dåliga nyheter kan skapa känslor av hjälplöshet. Trots att det kan förefalla närmast omöjligt att påverka roten till problemen, är det ändå många som agerar enligt devisen ”bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret”. Vad innebär vardagsaktivism och samhällsengagemang i ditt liv?

   Till insamlingen

  Insamlingen görs i samarbete med Yle och det insamlade materialet kan även användas i Yles programverksamhet. Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Susanne Österlund-Pötzsch, arkivarie
  susanne.osterlund-potzsch(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)