Pågående insamlingar

 • Insamling: Finland och Nato – nu skrivs historia
  Finland och Nato

  Finland har lämnat in sin ansökan till Nato och vi upplever en tid som redan nu beskrivs som historisk. I och med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari fick frågor om säkerhet, hotbilder, krisberedskap och försvar en ny relevans. I två år dominerade Covid-19 experterna i medierna, men de byttes i ett slag ut mot analyserande utrikespolitiska forskare, militärbefäl och politiker.

  Med frågelistan ”Finland och Nato – nu skrivs historia” vill SLS arkiv dokumentera samtiden för forskare som i framtiden vill undersöka hur du som medborgare uppfattar och hanterar de aktuella skeendena. Hur ser du på Finland just nu och på Finlands ställning i Europa ? Vad tänker du om det förändrade säkerhetsläget?
   

  Till insamlingen

 • Insamling: Teatern och jag & Amatörteater – vår teater
  Amatörteater

  Teatern och jag

  Amatörteater utgör en del av det levande kulturarvet men teatrarna är samtidigt också viktiga lokala gemenskaper. Bakom varje teater finns en stor skara personer som arbetar tillsammans för att förverkliga en föreställning. Det behövs allt från skådespelare och musiker till biljettförsäljare och korvgrillare. Berätta om ditt förhållande till amatörteatern och på vilket sätt du medverkar genom att besvara vår frågelista! Om du hellre vill bli intervjuad eller skriva en dagbok är det också möjligt.

  Till insamlingen

  Amatörteater - vår teater

  Många amatörteatrar har en lång historia och utgör en central del av det lokala kulturlivet. Varje teater utgör en unik verksamhet, där den lokala gemenskapen möter det universella i scenkonsten. Genom insamlingen Amatörteater vill SLS arkiv dokumentera det finlandssvenska amatörteaterfältet. Berätta om er teater genom att besvara vår frågelista! Ni har också möjlighet att meddela intresse för att er teater dokumenteras genom t.ex. intervjuer.

  Till insamlingen

  För mer information om insamlingarna kontakta arkivarie Susanne Österlund-Pötzsch, fhfnaar.bfgreyhaq-cbgmfpu@fyf.svif.sls@hcsztop-dnulretso.ennasus .

 • Insamling: Berätta om bilen. Minnen om bilar som nytta och nöje
  Berätta om bilen
   
  Skriv och berätta vad bilar, bilkörning och bilåkning betytt för dig! Berätta till exempel om bilresan som du aldrig glömmer eller om din bästa eller värsta bil. Har din relation till bilar och att färdas med bil förändrats genom åren? Hur ser du på bilens framtid?
   
  Insamlingen görs av Finska Litteratursällskapet (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Esbo Bilmuseum. De svenska svaren arkiveras i SLS arkiv. Insamlingens resultat meddelas i slutet av 2022.
   
   
   
 • Insamling: Donera prat

    

  Donera prat logo

   

  Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat på olika finlandssvenska dialekter och varianter. Målet med kampanjen är att man i framtiden ska kunna använda digitala tjänster och en fungerande röststyrning på sitt eget språk. Mer information om kampanjen hittar du här.

  Till insamlingen

  Kampanjen genomförs av SLS, Svenska Yle och Helsingfors universitet.

  För mer information, kontakta
  Kristina Linnovaara, arkivchef
  kristina.linnovaara(at)sls.fi 
  09 618 777 (reception)