Pågående insamlingar

 • Frågelista: Musicerande som hobby


  Att spela och sjunga är något som många ägnar sig åt under sin fritid. Det kan röra sig om fritt trallande för eget nöjes skull, eller målmedveten verksamhet inom institutionella ramar. Hobbymusicerandet har långa anor, men det har också genomgått stora förändringar som en följd av den tekniska utvecklingen.

  Hurdan musik brukar du spela och sjunga? Har den tekniska utvecklingen påverkat din musikhobby? Det vill forskarna i projektet  Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie (DIMM) veta och samlar nu tillsammans med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut in allmänhetens berättelser om musicerande.

  Besvara frågelistan Musicerande som hobby senast 31.10

  flicka spelar gitarr. fotograf okandpixabay
 • Frågelista: Fästingtider hej-hej

  Nu är fästingarna här igen och skapar oro för alla som rör sig i naturen. Vanligen skrivs det om fästingar ur ett biologiskt eller medicinskt perspektiv men det finns en hel del rädslor förknippade till de här små djuren. Vad är det som formar vår uppfattning om fästingar och har attityderna förändrats under 1900-talet och fram till i dag? Forskarna Laura Hollsten och Sanna Lillbroända-Annala söker svar på människors förhållande till fästingar ur ett kulturellt perspektiv. Du kan delta i insamlingen genom att berätta om dina minnen och erfarenheter om fästingar. Skriv om eventuella rädslor, upplevelser, förebyggande åtgärder, praktiska knep och hörsägner på ett personligt plan. Vad tycker du om fästingar?

  Bland alla som svarat delar vi ut ett antal bokpris.
   

  Besvara frågelistan Fästingtider hej-hej senast 30.9


  Insamlingen är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet, forskarna Laura Hollsten och Sanna Lillbroända-Annala vid Åbo Akademi och med svenska YLE. Svaren arkiveras i SLS arkiv.
  Insamlingen görs även på finska av Suomalaisen Kirjallisuuden Seura i samarbete med forskaren Otto Latva.

  För mer information, kontakta

  arkivarie Yrsa Lindqvist (lefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry , +358 9 618 774 52)
   

  En fästing i närbild
 • Insamling: Platser i förändring (2018–2019)

  SLS arkiv dokumenterar stadsbors upplevelser av plats och förändring i det här tvååriga insamlingsprojektet. Dokumentationen kartlägger stadsbornas erfarenheter av sin närmiljö och dess service (på svenska), trafikrutter, tillgänglighet, skola och aktiviteter.

  Många städer och tätorter i Finland genomgår förändringar och en ny urbanitet har vuxit fram på 2000-talet. Lägenheter, affärer, kontor och caféer verkar i samma kvarter och estetik och design är viktiga komponenter för att skapa plats-känsla. Men hur upplevs förändringarna?

  Projektet inleddes 2018 med en intervjuundersökning som fokuserade på de ”nya stadsdelarna” Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden. År 2019 har projektet gjort frågelistinsamlingen Riva ner och bygga nytt  som riktade sig till hela Svenskfinland, med fokus på tätorter och hur förändringar i stadskärnor och byacentrum upplevs.

  SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle.

  För mer information, kontakta

  arkivarie Yrsa Lindqvist (lefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry , +358 9 618 774 52)

  Grävskopa. Många tätorter förändras snabbt.

   

 • Insamling: Folkmusikbilder

  Har du fotografier av spelmän, vissångare och folkmusiker i din ägo?

  I SLS arkiv finns bilder av spelmän, vissångare och folkmusiker fotograferade i olika sammanhang. Bilderna är delvis tagna inom ramen för folkmusikinstitutets fältarbete, men i arkivet finns också fotosamlingar som donerats både av privatpersoner och av amatör- och proffsfotografer.

  Nu vill vi utöka samlingarna. Vi efterlyser i första hand bilder som tagits i mindre, lokala sammanhang, men också bilder från de större spelmansstämmorna.

  Har du negativ, diabilder eller framkallade foton som du vill donera till arkivet? Ta då kontakt med:

  Birgitta Eklund-Strang (ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib , +358 6 319 56 04) eller
  Synnöve Svanström (flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , 06 319 56 03)
  vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

  Donerade bilder införs i SLS arkiv och får användas av forskare och övriga intresserade.

  I samband med att du donerar fotografierna vill vi att du berättar om dem. Berätta när, var, i vilket sammanhang och av vem de enskilda bilderna tagits. Vi vill också få veta namnen på personerna/grupperna som syns på bilderna. Då du berättar om bilderna medverkar du samtidigt till att skriva spelmansrörelsens historia.

  Ett urval av de bilder som skickas in till oss kommer att användas för att uppmärksamma Finlands svenska spelmansförbunds 50-årsjubileum 2019. Bilderna används bland annat

  •     för ett jubileumsnummer av Fiolen min (nr 2/2019)
  •     för en digital utställning som ger glimtar från förbundets verksamhet under gångna 50 år. Utställningen visas på sommarens spelmansstämma i Tjöck. För att få ett intressant urval behöver vi din hjälp.