Pågående insamlingar

 • Ensam, själv, allena
  Fågel sitter ensam på kraftledning

   

  Ensamheten ökar i samhället, i alla åldersgrupper. Hur har det blivit så här? Vad är det i vårt samhälle som gör det svårt att skapa sociala relationer, få vänner och umgås på riktigt – inte bara på nätet? Hur kan utbredningen av ensamhet stoppas?

  Dela med dina tankar i vår frågelista om ensamhet. Det kan handla om dig själv, om olika situationer och olika livsskeden eller om hur du som närstående, förälder eller medmänniska upplever andras ensamhet. 

  Skicka in din berättelse senast 31.01 2024. Bland alla deltagare lottar vi ut 5 bokpris. 

  Till insamlingen

   

 • Historiska recept

  Har du en handskriven receptsamling, ett häfte eller en bok där tidigare generationer skrivit ner recept för vardag och fest?

  Utgivningsprojektet Historiska recept efterlyser och kartlägger handskrifter till en digital utgåva med recept från i huvudsak 1700- och 1800-talen. Men vi vill också gärna få information om handskrivna receptsamlingar som tillkommit cirka 1900–1960. Vi är intresserade av olika slags recept och råd, allt från maträtter och bakverk till färgning, kurer och matordningar.

  Till frågeformuläret

  Vi hoppas att vi med gemensamma krafter kan bevara matkulturarvet.
  Bläddra igenom tidigare utgivna recept på historiskarecept.sls.fi.

 • Mina fiktiva världar
  Mina fiktiva världar

  Mina fiktiva världar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi omges konstant av berättelser i olika former – förutom böcker, filmer, serier och scenkonst finns det olika spel och fiktiva miljöer där vi kan röra oss med en avatar eller en alternativ identitet. Vi vill gärna veta hur just du förhåller dig till olika fiktiva världar – vilka tar du själv del av och på vilket sätt? Svaren arkiveras i SLS arkiv. Det finns inga rätta svar, alla svar är lika värdefulla! Frågelistan är riktad till ungdomar i gymnasieålder.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Till insamlingen
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Teatern och jag & Amatörteater – vår teater
  Amatörteater

  Teatern och jag

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amatörteater utgör en del av det levande kulturarvet men teatrarna är samtidigt också viktiga lokala gemenskaper. Bakom varje teater finns en stor skara personer som arbetar tillsammans för att förverkliga en föreställning. Det behövs allt från skådespelare och musiker till biljettförsäljare och korvgrillare. Berätta om ditt förhållande till amatörteatern och på vilket sätt du medverkar genom att besvara vår frågelista! Om du hellre vill bli intervjuad eller skriva en dagbok är det också möjligt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Till insamlingen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amatörteater - vår teater

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Många amatörteatrar har en lång historia och utgör en central del av det lokala kulturlivet. Varje teater utgör en unik verksamhet, där den lokala gemenskapen möter det universella i scenkonsten. Genom insamlingen Amatörteater vill SLS arkiv dokumentera det finlandssvenska amatörteaterfältet. Berätta om er teater genom att besvara vår frågelista! Ni har också möjlighet att meddela intresse för att er teater dokumenteras genom t.ex. intervjuer.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Till insamlingen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  För mer informationom insamlingarna kontakta arkivarie Susanne Österlund-Pötzsch, susanne.osterlund-potzsch@sls.fi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Donera prat

   Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat på olika finlandssvenska dialekter och varianter. Målet med kampanjen är att man i framtiden ska kunna använda digitala tjänster och en fungerande röststyrning på sitt eget språk. Mer information om kampanjen hittar du här.

  Till insamlingen

  Kampanjen genomförs av SLS, Svenska Yle och Helsingfors universitet.

  För mer information, kontakta
  Kristina Linnovaara, arkivchef
  kristina.linnovaara@sls.fi 
  09 618 777 (reception)