Pågående insamlingar

 • Insamling: Finland och Nato – nu skrivs historia
  Finland och Nato

  Finland har lämnat in sin ansökan till Nato och vi upplever en tid som redan nu beskrivs som historisk. I och med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari fick frågor om säkerhet, hotbilder, krisberedskap och försvar en ny relevans. I två år dominerade Covid-19 experterna i medierna, men de byttes i ett slag ut mot analyserande utrikespolitiska forskare, militärbefäl och politiker.

  Med frågelistan ”Finland och Nato – nu skrivs historia” vill SLS arkiv dokumentera samtiden för forskare som i framtiden vill undersöka hur du som medborgare uppfattar och hanterar de aktuella skeendena. Hur ser du på Finland just nu och på Finlands ställning i Europa ? Vad tänker du om det förändrade säkerhetsläget?
   

  Till insamlingen

 • Insamling: Teatern och jag & Amatörteater – vår teater
  Amatörteater

  Teatern och jag

  Amatörteater utgör en del av det levande kulturarvet men teatrarna är samtidigt också viktiga lokala gemenskaper. Bakom varje teater finns en stor skara personer som arbetar tillsammans för att förverkliga en föreställning. Det behövs allt från skådespelare och musiker till biljettförsäljare och korvgrillare. Berätta om ditt förhållande till amatörteatern och på vilket sätt du medverkar genom att besvara vår frågelista! Om du hellre vill bli intervjuad eller skriva en dagbok är det också möjligt.

  Till insamlingen

  Amatörteater - vår teater

  Många amatörteatrar har en lång historia och utgör en central del av det lokala kulturlivet. Varje teater utgör en unik verksamhet, där den lokala gemenskapen möter det universella i scenkonsten. Genom insamlingen Amatörteater vill SLS arkiv dokumentera det finlandssvenska amatörteaterfältet. Berätta om er teater genom att besvara vår frågelista! Ni har också möjlighet att meddela intresse för att er teater dokumenteras genom t.ex. intervjuer.

  Till insamlingen

  För mer information om insamlingarna kontakta arkivarie Susanne Österlund-Pötzsch, fhfnaar.bfgreyhaq-cbgmfpu@fyf.svif.sls@hcsztop-dnulretso.ennasus .

 • Insamling: Berätta om bilen. Minnen om bilar som nytta och nöje.
  Berätta om bilen
   
  Skriv och berätta vad bilar, bilkörning och bilåkning betytt för dig! Berätta till exempel om bilresan som du aldrig glömmer eller om din bästa eller värsta bil. Har din relation till bilar och att färdas med bil förändrats genom åren? Hur ser du på bilens framtid?
   
  Insamlingen görs av Finska Litteratursällskapet (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Esbo Bilmuseum. De svenska svaren arkiveras i SLS arkiv. Insamlingens resultat meddelas i slutet av 2022.
   
   
   
 • Insamling: Krig i Ukraina, krig i Europa

    

  Krig i Ukraina, krig i Europa

  Den 24 februari följde världen med när Ukraina blev invaderat. Den diplomatiska vägen för att upprätthålla fred i världen ser ut att ha kommit till sin ände. Sanktioner har införts och framtiden kan kännas osäker. Med denna insamling vill vi skapa en samtidsdokumentation för forskare som i framtiden vill undersöka hur människor uppfattade och hanterade denna situation. Du kan även ladda upp material i anslutning till händelserna, t.ex. om du för dagbok under denna tid.

   

   Till insamlingen
   

  För mer information, kontakta
  nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra

 • Insamling: Flicka eller pojke? Upplevelser av gender reveal-fester
  Gender reveal party
   
  Känner du till en fest vars tema är att avslöja om den ofödda babyn är en flicka eller en pojke? Fenomenet kommer från USA, som många andra moderna festseder. Trots att festen landat i Sverige och Finland sedan några år tillbaka finns det inte än något svenskt eller finskt namn. Också festens rekvisita säljs under rubriken gender reveal party.
   
  Har du ordnat, eller varit med om en gender reveal-fest? Har du tankar om varför festen slagit eller inte slagit igenom i Finland? Tror du att fenomenet är övergående, d.v.s. mer en trend bland ett fåtal än en bestående festsed?

   

   Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.5.2022)

   
  För mer information, kontakta
  Yrsa Lindqvist, förste arkivarie
  yrsa.lindqvist(at)sls.fi
  09 618 777
 • Insamling: Donera prat

    

  Donera prat logo

   

  Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat på olika finlandssvenska dialekter och varianter. Målet med kampanjen är att man i framtiden ska kunna använda digitala tjänster och en fungerande röststyrning på sitt eget språk. Mer information om kampanjen hittar du här.

  Till insamlingen

  Kampanjen genomförs av SLS, Svenska Yle och Helsingfors universitet.

  För mer information, kontakta
  Kristina Linnovaara, arkivchef
  kristina.linnovaara(at)sls.fi 
  09 618 777 (reception)

 • Insamling: Dialekt på webben
  Ett mem med ett gammalt ordspråk

   

  Genom insamlingen Dialekt på webben vill Svenska litteratursällskapets arkiv få mer information om var, när och hur dialekter syns och används på webben. Tipsa oss om enskilda konton, diskussionsgrupper, poddar eller bloggar där man kan läsa och höra dialekt. En del är stora konton med många följare, men det finns även många mindre sammanhang på webben där dialekter används. Vi är också intresserade av att höra mer om hur du resonerar om din egen och andras dialektanvändning på webben.

  Till insamlingen
  (öppen t.o.m. 31.5.2022)

  Svenska litteratursällskapet (SLS) samarbetar med Nationalbiblioteket om att ta tillvara digitalt dialektmaterial, t.ex. webbsidor eller material på sociala medier. På initiativ av SLS kommer Nationalbiblioteket att göra en temainsamling om svenska dialekter i Finland. Det innebär att en del av de dialektsajter och konton som ni tipsar om kommer att arkiveras i Nationalbibliotekets webbarkiv

  Insamlingen görs i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Svenska Yles programverksamhet. Svenska Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

  För mer information, kontakta
  Lisa Södergård, arkivarie
  lisa.sodergard(at)sls.fi
  09 618 777 (reception)