12.9.2023 - 10:00

Zacharias Topelius Skrifter får statens informationspris

Undervisnings- och kulturministeriet belönar projektet Zacharias Topelius Skrifter med statens pris för informationsspridning. Den digitala textkritiska utgåvan blev klar i fjol efter 18 års arbete, och omfattar totalt 23 delar som presenterar Topelius rika författarskap för såväl forskare som en bredare publik.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier, och författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. På adressen topelius.sls.fi samlas för första gången Topelius produktion, inklusive tidigare opublicerat material, fritt tillgängligt för alla. Utgåvan ger samtidigt möjlighet till jämförelser både mellan olika verk av Topelius och mellan hans och andras författarskap.

Prismotiveringen lyfter fram det banbrytande i Zacharias Topelius Skrifter: ”När projektet inleddes fanns det inga motsvarande digitala publikationer i de nordiska länderna, så de tekniska lösningarna utvecklades inom projektet och skapade i sin tur ny praxis för digitala editeringar som förebild för andra. Hela projektet grundar sig på ett omfattande och ambitiöst samarbete mellan olika aktörer.”

Också betydelsen av utgåvan i förhållande till Topelius inflytande på den finländska identiteten, berättandet och bildningshistorian lyfts upp: ”Den vetenskapliga editeringen av hans produktion och den tillgängliga publiceringen i digital form är ett modernt monument över en framstående person och informationsspridning när den är som bäst.”

Zacharias Topelius Skrifter har totalt engagerat 43 redaktörer under 18 år. Slutresultatet omfattar 23 delar, varav tolv också finns som tryckta böcker.

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut statens pris för informationsspridning årligen sedan 1968. Prisen beviljas till personer eller arbetsgemenskaper som på ett framstående sätt arbetar för att sprida kunskap och väcka diskussion om vetenskap, konst och teknologi.

 

För mera information, kontakta

Patricia Berg
Utgivningschef
+358 41 548 8222
patricia.berg@sls.fi

 

Pressbild: Zacharias Topelius fotograferad av Daniel Nyblin, tidigt 1880-tal. Museiverket/Historiska bildsamlingarna