15.4.2021 - 08:00

Vill du bo på författargården Abrams?

SLS söker en ny boende till författargåden Abrams i Andkil, Vörå. Skönlitterära och vetenskapliga författare kan ansöka om boenderätten, och även personer verksamma inom andra kultursektorer kan komma i fråga.

Gården är uppförd kring sekelskiftet 1800 och donerades till sällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. Gården invigdes 1992 som hem för en svenskspråkig författare. SLS står för underhållet, men den boende svarar själv för löpande kostnader som vatten, el, värme och sophämtning. Gården är delvis möblerad och blir ledig för inflyttning enligt överenskommelse. Rätten att bo på Abrams beviljas i första hand för en tid om åtminstone tre år.

Närmare upplysningar ges av kanslichef Jonas Lång, per e-post wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj eller per tfn +358 45 657 7422, den 19–23 april kl. 11–12 och den 14 juni kl. 13–15.

Ansökan om boenderätten görs elektroniskt via lyyti.in/Abrams2021 senast den 15 juni 2021.

Beslut om vem som utses tas i november och alla sökande meddelas.