17.3.2021 - 11:49

Vetenskap för alla – Vetenskapskarnevalen i Vasa arrangeras i november 2021

Den 19–20 november ordnas den första Vetenskapskarnevalen i Vasa – ett tvåspråkigt evenemang där forskare delar med sig av sin kunskap till allmänheten på olika ställen i centrum av Vasa.

Nu har forskare vid universitet och yrkeshögskolor möjlighet att anmäla programförslag till karnevalen. Det kan till exempel vara fråga om ett föredrag, en diskussion om forskningsämnen tillsammans med en forskarkollega, en paneldiskussion eller ett ståuppframträdande om forskning. Anmäl ditt programförslag här (programmet får vara ca 20 minuter långt) senast 30.4.2021 kl. 16.00. Med samma anmälningsblankett kan du också anmäla dig till Vetenskapskarnevalens science slam, där de deltagande forskarna presenterar sin forskning på fem minuter på ett kreativt sätt. Vinnaren röstas fram av publiken.

Planeringsgruppen för karnevalen väljer ut de förslag som tas med i programmet. Beslut meddelas senast 15.6.2021.

Vetenskapskarnevalen arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Åbo Akademi, Vasa universitet, Helsingfors universitet/Juridiska fakulteten, Hanken Svenska handelshögskolan, Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk.

Vetenskapskarnevalen i Vasa ingår i programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

Om du har frågor, kontakta producenten för evenemanget Nina Edgren-Henrichson, avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin .

Foto: Olivia Leger / Unsplash
 

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 logo