22.6.2020 - 10:57

Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren

Under sommaren ska du i god tid anhålla om utbetalning av beviljat stipendium eller understöd. 
Du ska anhålla om utbetalning senast 6.7 om du vill få ditt stöd utbetalat före 10.8.

Läs mer