9.8.2018 - 08:00

Ung och privat Topelius överraskar i dagböcker och brev

Glada fester, amorösa äventyr och ungdomliga upptåg. I två nya utgåvor möter vi en annan sida av sagofarbrorn Zacharias Topelius. Hans dagböcker och brev till modern Sofia Topelius ger läsaren en inblick i den unge, tillsvidare okände författarens liv.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) firar Topelius 200-årsjubileum med att ge ut författarens dagböcker, den tidigare opublicerade korrespondensen med modern samt ett urval av hans kändaste, och några bortglömda, dikter.

Topelius Dagböcker utkommer i tre band och omspänner drygt åtta år av hans ungdom. I dagböckerna möter vi en ung, viril student med ett rätt så uppsluppet leverne. På den tiden var Zacharias Topelius en vanlig och anonym ung man, oviss om den berömdhet som väntade honom framöver. Anteckningarna inleds med den första resan till studiestaden Helsingfors i oktober 1832 och avslutas 1840, det år han fyllde 22 och promoverades till magister. Dag för dag skildrar Topelius livfullt studieliv, nöjen och aktualiteter. Läsaren får en mycket mångsidig bild av livet på 1830-talet, både i Helsingfors och i Nykarleby. Dagbokssviten avslutas med Den Svartgröna Sommaren 1842, som handlar om bäste vännen Henrik Backmans död och om förhållandet till den blivande hustrun Emilie Lindqvist.

Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna sträcker sig över fyra decennier, från 1829 när Topelius började skolan i Uleåborg till 1868 då modern Sofia Topelius dog i sviterna av hungerårets farsoter. I brevväxlingen får vi följa den unge Topelius väg från skolgosse och student till journalist, författare, professor och familjefar. Samtidigt ger breven en inblick i Sofia Topelius liv: hur gestaltade sig världen för en kvinna som ansvarade för ett jordbruk, vilken roll spelade familj och släkt och vilket slags aktörskap var möjligt för en änka och högreståndskvinna? Hur såg förhållandet ut mellan mor och son? Korrespondensens 426 brev belyser både familjelivet och samhällsutvecklingen i Finland under 1800-talet samt åskådliggör skillnader mellan kvinnors och mäns levnadsvillkor och mellan offentligt och privat.

 

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som nådde en stor publik och i decennier bidrog till att forma bilden av Finland. Utgivarna till böckerna är verksamma inom utgåvan. De publicerade verken är fritt tillgängliga i digital form.

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

För pressfoton, se också Familjen Zachris Topelius arkiv på sls.finna.fi

 

Zacharias Topelius
Dagböcker
Utg. Pia Asp under medverkan av Eliel Kilpelä
Zacharias Topelius Skrifter XXI
1414 s. (tre band), inbunden
ISBN 978-951-583-433-1
Publiceras också digitalt på topelius.sls.fi och som epub på sls.fi.

Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna
Utg. Eliel Kilpelä under medverkan av Mats Dahlberg
Zacharias Topelius Skrifter XX:2
Publiceras enbart digitalt på topelius.sls.fi. Inledningen publiceras även som epub på sls.fi.

Zacharias Topelius
Dikter i urval
Utg. Carola Herberts, förord av Clas Zilliacus
123 s., inbunden
ISBN 978-951-583-441-6