5.2.2019 - 19:00

Tuva Korsström får Karl Emil Tollanders pris 2019

Tuva Korsström. Bildkälla: Schildts & Söderströms. Fotograf: Cata Portin

SLS belönade i samband med sin årshögtid den 5 februari 22 personer för deras insatser inom litteraturen, dramatiken, musiken, bildkonsten och forskningen. Den totala prissumman är 293 000 euro.

Karl Emil Tollanders pris

om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll redaktören och författaren Tuva Korsström för verket Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström. Boken utgör en nyanserad berättelse om konstnärskap och familj i 1900-talets Finland där skrivande, krig och föräldraskap – personliga och samhälleliga tragedier – påverkar varandra. Den bygger på brev, dagböcker och minnen, kompletterade av ett rikt bildmaterial. Perspektivet är analytiskt, och Korsström fullföljer skickligt kritikerns uppgift att sätta i sammanhang, förstå och belysa. Verket utgör en höjdpunkt i hennes mångsidiga verksamhet att som kulturredaktör och skribent lyfta fram såväl finländsk litteratur och kultur som internationella strömningar.

Pris utdelades även till

poeten Eva-Stina Byggmästar
författaren Peter Sandström
kammarrådet Kari-Paavo Kokki
dramaturgen Janina Jansson
filosofie doktor Fredrik Hertzberg
vetenskapsredaktören Marcus Rosenlund
poeten Tomas Mikael Bäck
docent Glenda Dawn Goss
konstnären Nina Roos
filosofie magister Camilla Granbacka
filosofie doktor Sanna Heittola
läraren Ole Högberg
filosofie doktor Ann-Sofi Röj-Lindberg
författaren Sabine Forsblom
författaren Anssi Hurme
illustratören Maija Hurme
journalisten Staffan Bruun
poeten Matilda Södergran
författaren Elin Willows
lokalhistorikern Magnus Cederlöf
sjukskötaren Patricia Bruun

Läs prismotiveringarna     Se prisutdelningen

Videoproduktion: Peik Henrichson/Fri Film

Porträttfoto av Tuva Korsström. Fotograf: Cata Portin (Schildts & Söderströms)