14.1.2021 - 08:00

Topelius samlade noveller bjuder på underhållande bladvändare

Topeliusdagen till ära publicerar SLS i dag ett digert läspaket – helt digitalt. Topelius populära berättelser, här samlade i Noveller och kortprosa och Vinterqvällar, väver in allt från historia och humor till skräckromantik, men också vardagliga reflektioner.

Utgåvan Noveller och kortprosa omfattar dryga 100 verk – längre och kortare noveller, betraktelser, kåserier och smådramer – ursprungligen publicerade dels som följetonger i dagspressen, dels i tidskrifter under ett halvsekel 1842–1892. Förutom de verk som senare utkom i omarbetad form i novellsamlingen Vinterqvällar har dessa texter förblivit relativt okända. Topelius skrev passande berättelser för påsk, jul och midsommar, bearbetade sina ungdomshändelser, kommenterade aktualiteter och ägnade sig förstås också åt sin specialgenre, den historiska novellen. Här finns på sedvanligt topelianskt sätt en blandning av romantik, spänning, folkbildning, naturskildringar, historia och humor.

Vinterqvällar är den enda novellsamlingen av Zacharias Topelius som utgavs under hans livstid. Den publicerades i sex delar i slutet av hans liv, mellan 1880 och 1897. Samlingen innehåller, i omarbetad form, de mest uppskattade och kända ”novellerna, skildringarna och sägnerna” från Topelius långa novellistiska produktion. Typiskt för Topelius blandas det fritt mellan olika genrer, och både historiska, skräckromantiska och realistiska berättelser finns medtagna. Böckerna blev en enorm försäljningssuccé och trycktes i stora upplagor. Därmed blev Topelius noveller också tillgängliga för en ny generation läsare.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som nådde en stor publik och i decennier bidrog till att forma historiesynen hos läsarna i både Sverige och Finland.

Alla utgåvor utkommer gratis på topelius.sls.fi. Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi.

Recensionsexemplar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah  eller +358 9 618 775 35.

Zacharias Topelius
Noveller och kortprosa
Utg. Anna Movall & Jörgen Scholz
Zacharias Topelius Skrifter VI

Zacharias Topelius
Vinterqvällar
Utg. Jörgen Scholz
Zacharias Topelius Skrifter VIII