20.8.2019 - 08:00

Topelius lyrik utges nu i sin helhet

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ger ut diktsamlingarna Nya blad och Ljung av Zacharias Topelius, både digitalt och som tryckt bok. I september avslutas lyrikutgivningen med den digitala utgåvan Övrig lyrik.

Topelius mångsidiga verksamhet gav honom med åren en framträdande ställning i samhället. I samtliga roller var diktandet för Topelius ett redskap att föra fram angelägna budskap, men också ett sätt att roa och förnöja. Dikterna samlade han i Nya blad (1870) och Ljung (1889). Här ingår naturlyrik, romanser i folkviseton och dikter som förevigar viktiga märkeshändelser. Många är tillägnade betydelsefulla personer som Fredrik Pacius, Jenny Lind, Magnus von Wright, Fredrika Bremer och William Shakespeare. Några mer kända dikter som ingår är ”Julvisa” (Giv mig ej glans...), ”På Roines strand”, ”Rose-Marie” och ”Kommunismens vagga”.

Övrig lyrik innehåller dikter som Topelius inte tog med i någon samling. Urvalet breddar bilden av lyrikern Topelius: här finns icke-tryckta dikter av den unge studenten, polemiserande och raljerande debattinlägg på vers och politiskt brännbara dikter. I utgåvan publiceras också Topelius tjugo handskrivna dikthäften som faksimil. Övrig lyrik publiceras på topelius.sls.fi den 26 september.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga och kommenterade utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som i decennier har format bilden av Finland.

 

Recensionsexemplar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi

Zacharias Topelius
Nya blad och Ljung
Utg. Carola Herberts
Zacharias Topelius Skrifter II
Cirkapris 34 euro
ISBN 978-951-583-472-0
680 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Utkommer gratis på topelius.sls.fi

Zacharias Topelius
Övrig lyrik
Utg. Carola Herberts
Zacharias Topelius Skrifter III
Utkommer gratis på topelius.sls.fi den 26 september