19.11.2021 - 08:00

Tonsättaren, författaren och pianisten Eero Hämeenniemi får Fredrik Pacius-priset 2021

Eero Hämeenniemi verkar som docent i komposition vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Han tilldelas priset för sin kreativa, vidsynta, kosmopolitiska och mångsidiga musikerprofil.

Svenska litteratursällskapet i Finland delar årligen ut Fredrik Pacius-priset ur Fredrik Pacius minnesfond. Priset på 15 000 euro tilldelas en person som främjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda.

Årets pris tillfaller tonsättaren, författaren och pianisten Eero Hämeenniemi för hans kreativa, vidsynta, kosmopolitiska och mångsidiga musikerprofil.

Prisnämnden konstaterar att Hämeenniemi med utgångspunkt i den västerländska modernismen i sitt tonspråk har integrerat den sydindiska klassiska musikens idiom, både kompositionstekniskt och i samverkan med karnatiska musiker. Hans dialogiska musiksyn utsträcker sig också till jazzens och improvisationens domäner.

Eero Hämeenniemi studerade komposition vid Sibelius-Akademin i Helsingfors under leding av Paavo Heininen och erhöll kompositionsdiplom år 1978. Han har även studerat i Polen, Italien och USA samt gjort studieresor till Indien. Han har komponerat bland annat fyra symfonier, körmusik, violinkonserter, jazz och balettmusik.

Hämeenniemi verkar också som författare och har skrivit färgstarka böcker om sina iakttagelser i Indien och Italien, två länder han vistas i regelbundet. Boken Napolista etelään skrev han under pågående pandemi hemma i Kervo, liksom klarinettkonserten Klarinettiseikkailu. Sin personliga musikfilosofi har Hämeenniemi formulerat bland annat i böckerna Kun musiikki täyttää mielen och Musiikin tulevaisuuden historia.

Hämeenniemi tilldelades Alfred Kordelins stiftelses Kalevala-pris 1990 och hans körkomposition Nattuvanar vann Unescos internationella kompositionspris 1994. Han har undervisat i komposition på Sibelius-Akademin sedan 1984 och hör till grundarna av kulturföreningen Korvat auki.

Fredrik Pacius-priset delas ut i samband med Fredrik Pacius-symposiet i Musikhuset i Helsingfors 19.11.2021 kl. 16.00. Symposiet arrangeras av Finlands musikarv r.f., Konstuniversitetets historieforum, Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus och Svenska litteratursällskapet i Finland, och direktsänds på uniarts.fi, där det även kan ses efteråt.

 

Intervjuförfrågningar:

Eero Hämeenniemi
rreb.unzrraavrzv@tznvy.pbzmoc.liamg@imeinneemah.oree
+35845 359 4860

 

Pressbild: Eero Hämeenniemi. Fotograf: Saara Vuorjoki/Music Finland