18.6.2018 - 08:00

Svunna tider finns kvar i Karlebynamnen

Bland de inofficiella namnen Kakaravaara, Kokkostenen och Kahakkaranta i Karleby duggar k:na tätt och det gäller att hålla tungan rätt i mun. Nu finns de här namnen och många fler på Svenska litteratursällskapets (SLS) omtyckta webbplats Namnen i våra städer.

Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) kan besökaren göra digitala stadsvandringar på både välkända och icke så kända platser, läsa mer om olika namn och få exempel på alternativa namn. Man kan också kommentera namnen och bidra med mer information om olika platser.

Namnurvalet utgår från de insamlingar som SLS arkiv har gjort genom att intervjua stadsbor i olika åldrar. Materialet visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland.

– Invånarna i Karleby eller Kokkola, som staden också kallas bland svenskspråkiga, verkar vara mycket hemkära och många ivrar för lokalhistorien. Det är tack vare engagerade ortsbor som vi fått ett så rikt material till våra samlingar. Att höra om de historier som ligger bakom olika namn är mycket berikande och i Karleby fick jag dessutom mig en lagom dos av den dråpliga och ironiska Kokkola-humorn, säger arkivarie Sara Rönnqvist.

Rönnqvist besökte Karleby sommaren 2017 och samlade då in cirka 180 namn. Hennes insamlingsarbete kompletterar de tidigare namnsamlingar från Karleby och före detta Karleby landskommun som finns i SLS arkiv.

– Det som präglar Karleby och namnen där är förhållandet mellan socknarna och den gamla staden, det vill säga Gamlakarleby. Staden och tidigare socknar hör alla till samma kommun idag, men det betyder inte att det gamla namnet Gamlakarleby är utdött. Så är ofta fallet med de inofficiella namnen. Ett namn som man en gång börjat använda för att beteckna ett ställe kan sitta i länge, även om samhället ändras och nya generationer hittar nya namn för platserna, säger Rönnqvist.

Namnen i våra städer finns sedan tidigare namn på platser i städerna Åbo, Helsingfors, Borgå, Mariehamn, Ekenäs, Vasa, Karis och Lovisa.

– De österbottniska städerna är fortfarande i minoritet på webbplatsen så det är extra roligt att få presentera namnurvalet från Karleby. I de här namnen är dialekten lite mer framträdande än i de övriga städernas namn, till exempel i namn som Gallgöule och Retotåget, säger Sara Rönnqvist.

Namn från fler österbottniska städer publiceras på webbplatsen småningom. Namnen i våra städer utökas regelbundet med mer innehåll.

För mer information, kontakta:
Sara Rönnqvist
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 77 578, 050 568 6453
fnen.ebaadivfg@fyf.svif.sls@tsivqnnor.aras

Sara Rönnqvist arbetar på Samlingarna i Helsingfors. Hon befinner sig i Vasa den 18 och 19 juni.

Bilder:

1. Pususilta (foto: SLS/Janne Rentola)

Romantiken blomstrar i Karleby. På 1950-talet gick Karlebys ungdomar över den nu rivna Kyssarnas bro. Bron över sundet uppe vid Beckbruket kallas numera av undomarna för Pususilta. Den har i stil med storstäders broar fått hänglås med inskrifter på. Bron kallas även Sundmuns bro pga. sitt läge.

2. Karleby (foto: SLS/Janne Rentola)

Karleby kallas även Kokkola bland svenskspråkiga och vissa håller fast vid stadens tidigare namn Gamlakarleby. Den gamla stadskärnan bestod av både Oppistan och Neristan, som är en av de största bevarade trähusstadsdelarna i Finland.