30.1.2019 - 09:30

Svenska litteratursällskapet utlyser medel att söka för publicering av samhällsvetenskaplig forskning på svenska.

Medel kan sökas för publicering av forskning med en uttrycklig relevans för det svenska i Finland och för följande ändamål:

  • publicering på svenska av forskningsresultat som inte har publicerats tidigare (nypublicering)
  • publicering på svenska av forskning som inte tidigare har publicerats på svenska (översättning av verk, kapitel eller artiklar till svenska)
  • sammanställning och publicering av vetenskapliga forskningsöversikter
  • redaktionella arbetsinsatser för att sammanställa antologier på svenska av nypublicerade eller översatta texter
  • ersättning för eventuella kostnader i samband med anskaffning av upphovsrätt för ovan nämnd publicering

Utlysningen syftar till att öka publiceringen på svenska av samhällsvetenskaplig forskning med relevans för det svenska i Finland. Observera att själva översättningskostnaderna kan ersättas separat inom ramen för Svenska litteratursällskapets utgivningsverksamhet, förutsatt att utgivningen godkänns för publicering av sällskapets utgivningsnämnd.

Populärvetenskaplig utgivning finansieras inte med dessa medel.

Ansökan görs elektroniskt i SLS stipendiehanteringssystem som är öppen 1–28.2.2019. Publiceringsplanen kan vara högst 6000 tecken lång och den formuleras fritt.  Det ska dock klart framgå till vilket av ovanstående ändamål den relaterar. I ansökan bör även klart framgå forskningens art och samhällsvetenskapliga relevans samt hur forskningen ansluter sig till det svenska i Finland. Till ansökan bifogas en utförlig budget, där de enskilda kostnaderna för publiceringen separeras samt kostnaderna för eventuella ersättningar för upphovsrätt uppges.

SLS har reserverat sammanlagt 12000 euro för ovan nämnda ändamål.

Beslut om beviljning fattas av SLS vetenskapliga råd i april 2019 på förslag av SLS samhällsvetenskapliga nämnd.

Till ansökningssystemet