18.3.2019 - 08:00

Svenska litteratursällskapet samlar in berättelser om kärlek, sex och relationer

Vad är viktigt för dig i en intim relation? Talade ni om sex i ditt barndomshem? Har du upplevt en oplanerad graviditet? Med insamlingen Kärlek, sex och relationer vill forskaren Lena Marander-Eklund och hennes forskargrupp få veta vilka normer och värderingar som råder i Svenskfinland.

Vi har alla uppfattningar, drömmar och förväntningar kring kärlek, sex och relationer. Samtidigt finns det också normer och värderingar som styr våra uppfattningar. De kan dessutom variera över tid och vara olika i olika åldersgrupper. Att tala om sex har uppfattats som tabubelagt, eller något som man möjligen enbart diskuterat med sin partner eller inte alls, men hur är det i dag? 

Lena Marander-Eklund fokuserar i sin forskning på sexuell kontroll och tystnader ur ett förändringsperspektiv och de berättelser som lämnas in blir en del av hennes forskningsmaterial. Allt från föräldrakontroll av ungas relationer och sexliv till erfarenheter av oplanerade graviditeter är av intresse. Temat är kulturanalytiskt intressant eftersom det kan uppfattas som trivialt, vardagligt och självklart men också som förbundet med rädslor och prestationer, och därför som något man inte talar om.  

Frågeformuläret finns på adressen www.sls.fi/karlek_sex_och_relationer. Insamlingen riktar sig till personer i alla åldrar. Frågorna kan besvaras anonymt och man kan välja att besvara endast de frågor som upplevs relevanta eller som man vill berätta om.

Insamlingen pågår till den 14 juni och görs i samarbete med ämnet Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Svaren arkiveras vid Svenska litteratursällskapet. I forskningsresultaten kommer forskargruppen att citera ur de inlämnade berättelserna men alltid så att personer och orter anonymiseras, enligt gängse forskningsetiska praxis.

För mer information, kontakta

Lena Marander-Eklund (angående forskningen)        
FD och biträdande professor i Nordisk Folkloristik, Åbo Akademi
050 594 72 82, yran.znenaqre-rxyhaq@nob.svif.oba@dnulke-rednaram.anel
www.abo.fi/amnen/nordisk-folkloristik

Bettina Westerholm (angående insamlingen)        
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 77 578, orggvan.jrfgreubyz@fyf.svif.sls@mlohretsew.anitteb