22.11.2019 - 09:00

Sophie Holm disputerar på diplomatins kulturhistoria under 1700-talet

I avhandlingen Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 undersöker Sophie Holm diplomati som social praktik. Avhandlingen studerar kopplingen mellan diplomati, opinionsbildning och konflikthantering bland utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. I motsats till perspektiv som fokuserat på utländska makters inflytande på svensk politik, undersöker Holm hur det politiska läget påverkade diplomaternas arbete vid olika beskickningar.

Avhandlingen visar hur Stockholm som diplomatisk arena utgjorde både en delad upplevelse och olika erfarenheter för sändebuden. En granskning av det diplomatiska arbetets normer visar att diplomatkåren förväntades uppfylla ett diplomatiskt samarbete, ett opartiskt beteende i det offentliga, sociala förpliktelser vid hovet och ambassaden och diskretion och avhållsamhet gällande politiska debatter och rykten bland allmänheten.

Med diplomatins normer som bakgrund diskuterar Holm även en diplomatisk incident i Stockholm 1747–1748, och visar att denna var en följd av spänningar kring dessa normer, tvister i den diplomatiska vardagen och det politiska läget i den svenska huvudstaden.

Sophie Holm var anställd vid SLS 2011–2016 som forskare vid SLS historiska nämnd, och skrev största delen av avhandlingen under denna tid. 

Disputationen äger rum fredagen den 13 december 2019 kl. 12 i sal 107, Athena-byggnaden, Helsingfors universitet.